Illustrasjonsfoto: Arkiv

Vegvesenet skrinlegger fergeleie på Nord-Dønna

Nytt fergeleie på Nord-Dønna er ikke et alternativ i Statens vegvesens videre utredning av framtidige transportløsninger på Helgeland.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding på sine nettsider fredag.

Under idéverkstedet i Brønnøysund i høst kom det fram forslag om å etablere et helt nytt fergeleie på Nord-Dønna som kan betjene sambandene til Lovund og Træna, i stedet for, eller i tillegg til, fergeleiet på Stokkvågen.

Etter å ha gjort en nærmere vurdering av saken, konkluderer Vegvesenet nå med at en slik omlegging ikke vil gi samfunnsøkonomisk nytte. I tillegg vil en flytting fra Stokkvågen til Nord-Dønna gjøre reisen fra Lovund til Mo i Rana lengre og dyrere, heter det i pressemeldingen fra Vegvesenet.

Kan svekke forbindelsen

Styringsgruppen for konseptvalgutredningen har sluttet seg til utredernes vurderinger, og det blir dermed ikke foretatt noen nærmere analyse av alternativet med fergekai på Nord-Dønna.

Dette går fram av et brev fra strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord til kommunene Dønna, Lurøy og Træna.

Bakgrunnen for forslaget var, ifølge Vegvesenet, å korte ned avstanden fra Lovund og Træna til E6 sørover. En ulempe med dette er at forbindelsen mellom øysamfunnene og Mo i Rana og Sandnesjøen ville bli svakere.

Åpningen av Toventunnelen til høsten fører til at avstanden mellom Sandnessjøen og Mosjøen kortes ned med 9 kilometer, mens avstanden mellom Sandnessjøen og Mo i Rana blir hele 30 kilometer kortere.

I tillegg har en utvidelse av fergekapasiteten i vinter ført til Lovund har fått en bedre forbindelse enn tidligere med flere avganger og direkterute mellom Lovund og Stokkvågen med en seilingstid nede i 1 time og 30 minutter.

Økt reisetid ved ferge

Beregningene som er foretatt av Statens vegvesen, konkluderer med at trafikk til og fra Mo i Rana vil få et dårligere tilbud med økt reisetid på om lag en time på grunn av lengre overfartstid med fergen. I tillegg vil ventetiden bli lengre som følge av færre fergeavganger.

Beregningene baserer seg på at fisketransporten fra Lovund fordeler seg med om lag halvparten av transporten sørover og halvparten nordover via Mo i Rana, og at persontransporten i all hovedsak går mot Mo.

I tillegg vil det være behov for relativt store investeringer dersom det skal etableres nytt fergeleie på Nord-Dønna. Dagens vei (fylkesveg 186/809) fra Nordøyvågen til Hestad er for smal til at to større kjøretøy kan møtes. En utvidelse av veien i bredden og bygging av et helt nytt fergeleie er grovt beregnet å koste 500 millioner kroner.

En slik løsning kan imidlertid gi en årlig besparelse i fergedriften på 15 millioner kroner. Dette er imidlertid ikke nok til at Statens vegvesen finner det riktig å arbeide videre med en slik løsning, heter det i saken på Vegvesen.no.