Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vegvesenet skal jobbe med tidlig involvering i to prosjekt

Statens vegvesen skal jobbe videre med å involvere entreprenører tidleg i to veiprosjekt, og håper å kopiere Nye Veiers suksess med samme tankesett.

De to prosjektene det er snakk om er E39 Hordfast og E6 Fauske – Mørsvikbotn, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

- Vi ønskjer å få mest mulig ut av fellesskapets penger. Nye Veier har involvert entreprenører tidlig i sine utbyggingsprosesser, med stor suksess. Vi vil gi Statens vegvesen samme mulighet. Etter at Statens vegvesen har gått gjennom sine prosjekt, har vi nå bestemt at de skal få jobbe videre med to av prosjektene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i meldingen.

Nå er det slik at Statens vegvesen ikke kan involvere en entreprenør i et veiprosjekt før prosjektet er godkjent av Stortinget.

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen om å forberede arbeid med tidlig involvering for prosjektene E39 Hordfast (Stord – Os) og E6 Fauske – Mørsvikbotn.

- Målet er å finne mest mulig effektive løsninger for gjennomføring av veiprosjekt som kan bidra til å redusere utbyggingskostnadene, øke nytten og korte ned byggetiden, sier samferdselsministeren.

Han føyer til at de skal dokumentere resultatene av dette arbeidet.