Slik blir nye Storslett bru. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Slik blir nye Storslett bru. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Vegvesenet skal bygge E6-bru på fotballbane – disse tre ga tilbud

Tre entreprenører er med i kampen om å bygge ny Storslett bru på E6 i Nordreisa. Brua skal bygges på en fotballbane, og skyves på plass over Reisaelva.

Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at følgende tre har levert tilbud på nye Storslett bru i Nordreisa kommune i Nord-Troms.

  • Christie & Opsahl AS – 226.601.762 kroner
  • Hak Entreprenør AS – 257.189.762 kroner
  • Implenia Norge AS – 288.724.669 kroner

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre tilbudene, før kontrakt inngås.

Planen er at entreprenøren som får oppdraget skal starte opp i løpet av våren 2024, og at ny bru over Reisaelva blir ferdig høsten 2026, opplyser Vegvesenet.

Ny bru skal bygges på land

Statens vegvesen tar i bruk en byggemetode som kun har vært brukt på noen få bruer i Norge tidligere. Nettverksbuebrua i hovedspennet over Reisaelva skal bygges på land, og Vegvesenet har leid en fotballbane like ved til byggearbeidet, skriver byggherren i meldingen.

– Vi bygger den nye brua på fotballbanen. Når den er ferdig, frakter vi den bort og skyver den på plass over elva. Der blir den plassert på midlertidige fundamenter nedenfor den gamle brua, og vegen legges om. Så blir gammelbrua dratt av og fraktet til fotballbanen for demontering. Nye brukar bygges etter at de eksisterende er fjernet. Til slutt skal den nye brua flyttes over på de nye brukarene, sier byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen.

Ifølge Statens vegvesen vil prosjektet trenge en helg uten trafikk når den siste operasjonen skal gjøres, noe som etter planen skal skje i mai/juni 2026.

To adskilte konstruksjoner

Den nye brua består av to adskilte konstruksjoner, og skal erstatte dagens to bruer som ble bygget i 1955.

De gamle bruene er i dårlig stand. De er for smale til at to vogntog kan møtes, og har både vekt- og høydebegrensninger, opplyser Vegvesenet.

Trafikksikkerhet

Nye Storslett bru skal bygges i dagens veglinje. Ei bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syklende skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter, ifølge Vegvesenet.

E6 gjennom Nordreisa er hovedveien mellom Finnmark og resten av Norge. Eneste omkjøringsveg er via Finland. Storslett bru har en gjennomsnittlig trafikk på 5.000 biler i døgnet, skriver Vegvesenet i meldingen.