I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra riksvei 77 Tjernfjelltunnelen brukt til veibygging langs et større parti av ny E6 sør for Storjord. Foto: Statens vegvesen
I 2017 ble store mengder overskuddsstein fra riksvei 77 Tjernfjelltunnelen brukt til veibygging langs et større parti av ny E6 sør for Storjord. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet regner med å ha brukt 30 millioner på E6-prosjekt – nå er det overlevert til Nye Veier

Statens vegvesen har overlevert alle planer og dokumenter for det påbegynte utbyggingsprosjektet E6 Sørelva-Borkamo til Nye Veier.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding mandag.

Den omtrent 20 kilometer lange strekningen E6 Sørelva-Borkamo er, ifølge pressemeldingen, ferdig planlagt av Statens vegvesen. Utbyggingen var delvis startet da det i september 2021 ble besluttet at Nye Veier skulle overta prosjektet, skriver Vegvesenet, som anslår at de har investert døyt 30 millioner kroner på å klargjøre prosjektet for bygging.

Vegvesenet skriver at de har brukt omtrent 20 millioner kroner på reguleringsplanlegging og rundt ti millioner kroner på fysisk arbeid langs veien. I tillegg har etaten brukt en stor mengde overskuddsstein fra Tjernfjelltunnelen på riksvei 77 Storjord-Riksgrensen til å bygge veifyllinger i et større parti langs ny trasse sør for Storjord.

– I tråd med våre toppmål var dette et miljøvennlig og kostnadseffektivt tiltak vi valgte å gjennomføre som en liten «tjuvstart» mens vi ventet på at Stortinget skulle bevilge penger til å fullføre prosjektet, sier områdedirektør for utbygging i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen, i pressemeldingen.

Veien er ferdig planlagt, og det er utført grunnerverv på deler av strekningen, heter det videre i meldingen.

– Totalt har vi lagt ned en betydelig grunninvestering i dette prosjektet. Det håper vi Nye Veier AS vil sette pris på, sier Johansen.