Kirstine Laukli, Tore Braaten og Thomas Holst kom opp med ideen om å lage et spesialutviklet kjeftesluk. (Foto: Kjell Wold)

Vegvesenet og Ulefos bak nytt spesialsluk

I samarbeid med Ulefos har Statens vegvesen utviklet og spesiallaget et kjeftesluk tilpasset ny firefelts fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen.

Under planleggingen av utvidelsen av hovedgata gjennom Strømsø sentrum, dukket ideen opp om å utvikle og bygge et spesialsluk til å ta seg av store mengder regnvann, skriver Statens vegvesen i en sak på sinenettsider.

Løsningen har fått navnet LOD Drammen og er bygd for å ta imot større mengder vann enn normalt og distribuere overvannet ned i regnbed på utsiden langs vegen.

Filtrering og fordrøying

På denne måten filtrerer en vegvannet ned i grunnen – noe som jordmassene på Strømsø egner seg godt til. Denne løsningen er også mer robust enn konvensjonell løsning med lukket rørsystem, skriver Vegvesenet.

I tillegg er kjeftesluket bygd slik at man kan styre vannet inn i et lukket rørsystem – noe som må gjøres vinterstid når grøftene kan bli tette med is og snø.

Kjeftesluket fra Ulefos skal både bidra til å hindre oversvømmelser og fordele og fordrøye overvannet ut i pent beplantede regnbed langs vegen.

Forskningsprosjekt

Byggeleder Thomas Holst, landskapsarkitekt Kirstine Laukli og etatens altmuligmann Tore Braaten, som kom opp med ideen til det spesiallagde kjeftesluket, tror løsningene vil gjøre jobben.

–Slukløsningen er ledd i etatens eget forsknings- og utviklingsprosjekt. Regnbed og kjeftesluk skal bidra til å avlaste eksisterende avløpsnett, forteller Kirstine Laukli.

–Vanlige sluk tar imot regnvann fra vegbanen og leder det rett ned i avløpsnettet. Dette sluket leder noe av vannet ut igjen på baksiden og ut i regnbedet via en spesialbygd kanal, forteller Tore Braaten.

Byggeleder Thomas Holst har tro på at de om lag 30 spesialbygde kjefteslukene langs 700 meter av Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil bli en suksess.

Regnbed reduserer flomfare

Der forholdene ligger til rette for det, kan dette være svaret på hvordan man unngår de hyppige tilfellene av oversvømmelsen man har sett mer av de siste årene.

Kjefteslukene er også bygd inn i kantsteinen langs vegen på en måte som gjør de både driftssikre og trafikksikre.

Forskere ved Norges Vassdrag- og Energidirektorat mener at bruken av regnbed kan redusere flomfaren med opptil 50 prosent. Her har kjeftesluket en viktig funksjon.

Får sin vanndåp i Drammen

Kjeftesluket tilpasset Bjørnstjerne Bjørnsons gate har et hengslet vannbrett på baksiden som justeres etter underlagets vinkel. Vannbrettet leder ønsket vannmengde ned i regnbedet. Sluket består av overdel, underdel og to spesialkonstruerte lokk. Justering av gjennomstrømming blir gjort ved å fjerne lokket helt eller delvis i underkant.

–Siden dette er helt nytt og ikke prøvd ut før her i Drammen, kan det godt hende det trenger visse justeringer og tilpasninger etter hvert. Men det skal bli interessant og spennende å se hvordan det fungerer i praksis, mener oppfinnertrioen.

Kirstine Laukli og Thomas Holst er spente på hvordan kjeftesluket fungerer i praksis.  (Foto: Kjell Wold)