Footo: Jørn Hindklev

Vegvesenet klare med tre nye OPS-prosjekt

Det er nå klart hvilke tre veiprosjekter som skal gjennomføres etter OPS-modell.

Stortinget besluttet sent i fjor at tre nye vegprosjekter skal gjennomføres som såkalte OPS-prosjekter.

De tre nye prosjektene er Ev10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Region nord, Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Region øst og Rv. 555 Sotrasambandet i Region Vest, melder vegvesen.no.

OPS (Offentlig Privat Samarbeid) innebærer at et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20-30 år. «Totalansvar» betyr at selskapet finansierer, prosjekterer, bygger, drifter og vedlikeholder vegstrekningen, som avtalt i kontrakt mellom selskapet og Statens vegvesen.

I en OPS-modell står Statens vegvesen for planlegging til og med utarbeidelse av reguleringsplan, og kontroll av at alle krav i kontrakten følges.

Det private selskapet får jevnlig betalt etter at vegen er åpnet og gjennom alle årene de har ansvar for den. Gjennom OPS-kontrakten avtales den årlige summen selskapet skal ha, og trekkmekanismer og bonusordninger er knyttet til hvordan vegen fungerer og fremstår.