Statens vegvesen flytter til jul inn i Rosenlund Kontorbygg (foto: Jørn Hindklev).

Vegvesenet klar for flytting – krever kompensasjon for forsinkelse

Nå er det klart at Statens vegvesen flytter inn i nytt regionkontor i Lillehammer til jul. Etaten krever kompensasjon for den kraftige forsinkelsen i flytteprosessen til Rosenlund.

For få uker siden var det helt i det blå om Statens vegvesen kom til å flytte inn i Rosenlund Kontorbygg i Lillehammer. Prosjektet har blant annet slitt med grunnvannslekkasjer. Det har medført at Statens vegvesen har truet med å heve leiekontrakten.

Nå melder avisa GD at Statens vegvesen har undertegnet en tilleggsavtale med huseieren som skal garantere Statens vegvesen et tørt bygg.

– Utleier senker grunnvannstanden slik at man er sikker på at vannet er under bygget. Dette skal være en permanent løsning til huseier eventuelt finner en annen måte å gjøre det på. I tillegg har våre eksperter vært inne og sjekket. De sier nå at dette er et topp bygg, sier regionvegsjef Per Morten Lund til GD.

Alt ligger nå til rette for innflytting til jul eller rett over nyttår. Det er trolig en kjærkommen julegave for de 350-400 ansatte som lenge har ventet på å komme inn i flunkende nye kontorlokaler.

Opprinnelig skulle Statens vegvesen flyttet inn i det nye kontorbygget for 1,5 år siden. Forsinkelsene har medført betydelige utgifter for etaten.

− Vi kommer til å ta opp med utleier at dette vil vi ha kompensasjon for. Det er snakk om flere millioner. Jeg tror vi kommer til enighet, sier Lund til avisa.