Statens vegvesen har nå sendt varsel om at leiekontrakten med Rosenlund Bydelssenter kan bli sagt opp hvis ikke bygget tilfredsstiller kravsspesifikasjonen i leiekontrakten (foto: Jørn Hindklev).

Usikkert om Statens vegvesen flytter inn i nybygg på 17.000 m2

Rosenlund Bydelssenter på Lillehammer står i fare for å miste leiekontrakten med Statens vegvesen, melder gd.no. Innflyttingen blir uansett igjen utsatt.

Fukt, flom og forsinkelser har gjort at Statens vegvesen har måttet utsette den planlagte innflyttingen til det nye 17.000 m2 store kontorbygget i Rosenlund Bydelssenter på Lillehammer.

Opprinnelig skulle Statens vegvesen inn i det nye bygget med 300 ansatte 1. april 2014, men store utfordringer med fundamentering og kraftig regn og flom, har sørget for at innflyttingsdato har blitt utsatt til mai 2015. Den blir nå ytterligere utsatt.

Bekymret for kvaliteten

Gd.no var først ute med nyheten om at Statens vegvesen nå truer med å heve leiekontrakten som har en opsjon på 20 år med forlengelse.

– Vi er blitt mer og mer bekymret for kvaliteten på det bygget som eventuelt skal overleveres oss, sier Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør for HR og administrasjon i Statens vegvesen til gd.no.

Ankepunktene skal være skader på bygget som skyldes flom, vanninntrenging og fuktskader.

Til Byggeindustrien utdyper Mykland at etatens fokus nå er få et bygg i henhold til kravsspesifikasjonen i leieavtalen.

− Det dreier seg om fuktproblematikk og at vi ikke får de kvalitetene vi har bestilt, sier han.

Statens vegvesen skal etter planen flytte inn i bygget til venstre. Fylkesmannn i Oppland skal leie bygget til høyre og har ifølge gd.no ikke varslet brudd på leieavtalen (foto: Jørn Hindklev).

Krever uavhengig gjennomgang

Statens vegvesen ønsker derfor en uavhengig gjennomgang av bygget for å sikre at kvaliteten er på plass før etaten vurderer å flytte inn.

− Kan du konkretisere fuktproblematikken?

− 8. juli i fjor opplevde vi et massivt regnvær hvor det kom vann gjennomtaket og opp av kjelleren både i U1 hvor vi skal disponere en del rom og U2. Når det kommer så mye vann vil vi være bekymret før vi har på plass en dokumentasjon på at bygget er helt tørket ut. Vi har per i dag ikke fått den dokumentasjonen vi har bedt om og som viser at bygget faktisk er tørt, sier Mykland.

Han vil ikke spekulere i feil og mangler.

− Vårt utgangspunkt er at vi må være trygge på at bygget ikke har fukt som kan skape problemer på et senere tidspunkt, sier han.

− Er kjelleren tørr?

− Det er fortsatt fuktproblemer i kjelleren, som vi har avdekket gjennom våre egne inspeksjoner. Det siger vann inn selv om selve fuktskaden fra flommen i fjor er borte, sier han.

Utsatt flytting - igjen

300 ansatte fra Statens vegvesen skal etter planen inn i den nye delen av Rosenlund Bydelssenter.

− Hva som skjer hvis vi sier opp leieavtalen blir kun rene spekulasjoner per i dag. Hvis kvaliteten etter en uavhengig gjennomgang ikke viser seg å holde mål i henhold til det vi har bestilt, har vi som sagt sendt et varsel om mulig heving. Det er plan B, sier han.

Mykland er likevel klokkeklar på at det ikke er realistisk med en innflytting i mai som tidligere planlagt.

− En uavhengig gjennomgang av bygget vil ta så lang tid at det ikke er realistisk. Vi har en god dialog med utbygger for å prøve å løse problemene. Vårt fokus er å få et godt bygg, sier Mykland.

− Her har vel Statens vegvesen møtt villere og våtere vær i praksis på en litt overraskende måte?

− Det kan du godt si, sier han.

Byggherren sover forsatt godt om natta

− Jeg sover forsatt like godt om natta, sier prosjektleder Halvor Morka i Rosenlund Bydelssenter. Han vil ikke kommentere sakene nærmere og henviser til styreleder Magne Øien.

Byggeindustrien har førsøkt å få tak i styreleder Magne Øien i Rosenlund Bydelssenter for ytterligere kommentarer, men har foreløpig ikke fått kontakt med ham.