Foto: Statens vegvesenJon Georg Dale. Foto: Statens vegvesenJan Molnes. Foto: Statens vegvesenJon Sandnes. Foto: Statens vegvesenBettina Sandvin. Foto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesen

Vegvesenet inviterte til samling om felles front mot arbeidslivskriminalitet - se arrangementet i opptak

Onsdag invitererte Statens vegvesen inn til møte om arbeidslivskriminaliteten i anleggsbransjen. Arrangementet er en del av Arendalsuka – og samlet en rekke topper fra anleggsektoren.

Se arrangementet i opptak her

Statens vegvesen har avdekket at det pågår omfattende brudd på lov og regelverk på norske bygg- og anleggsplasser. Den store statlige byggherren har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet i entreprisedriften, men situasjonen gir grunn til bekymring - og utfordrer både byggherrene og bransjen selv.

På samlingen kom man blant annet inn på hva som gjøres og hvilke grep som må komme fremover, trengs en stykkevis og delt eller samlet felles front mot arbeidslivskriminalitet - og har aktørene i bygg- og anleggssektoren felles interesser?

Blant deltakerne var samferdselsminister Jon Georg Dale, Bettina Sandvin og Jon Molnes fra Statens vegvesen, Elisabeth Vike Vardheim fra Statnett, Jon Sandnes fra Byggenæringens Landsforening, Eve Vangsnes Bergli fra Skatteetaten, Anita Johansen fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Tomas Carlsson fra NCC og Ståle Rød fra Skanska.

Konferansier og samtalestyrer var sjefredaktør Arve Brekkhus fra Byggeindustrien/Bygg.no.

Les mer om arrangementet her