Det er ikke tatt i bruk batterielektriske kjøretøy under byggingen av Rogfast. Her må elektriske maskiner bruke kabel. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

Det er ikke tatt i bruk batterielektriske kjøretøy under byggingen av Rogfast. Her må elektriske maskiner bruke kabel. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

Vegvesenet: Inntil videre skal lading skje i friluft

Inntil Statens vegvesen vet mer og har fått nok erfaring, vil byggherren at all lading av batterielektriske maskiner skal skje i friluft.