Ill Multiconsult

Vegvesenet har valgt hvem som skal utarbeide forprosjekt for bruer over Halsafjorden og Sulafjorden

Forprosjektene, som innebærer utredning av åtte ulike brukonsepter, skal gi Statens vegvesen et beslutningsgrunnlag for valg av brukonsept for de to fjordene.

- Vi har nå brukt cirka tre år på å innhente nødvendig datagrunnlag for fjordene. Datainnsamling over tid gir oss helt nødvendig kunnskap for å kunne å gå videre med å utvikle brukonsepter for de aktuelle fjordene, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Halsafjorden er to kilometer bred og 500 meter dyp ved det aktuelle brustedet, mens Sulafjorden er mellom 3,5 kilometer til 4,0 kilometer bred og inntil 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for bruplassering.

Ferjefri kryssing av fjordene skal bidra til å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene langs kysten i Møre og Romsdal.

– Det er disse to fjordene vi jobber med først, etter hvert skal vi også utrede ulike alternativer for kryssingen av Vartdalsfjorden, sier Nesje videre.

Vegvesenet utlyste i desember 2020 anbudskonkurranse for utredning av brukonsepter for henholdsvis Halsafjorden og Sulafjorden i Møre og Romsdal fram til forprosjekter. Til sammen åtte ulike brukonsepter skal utredes fram til forprosjekt.

– Vi ønsker at leverandørene som er tildelt rammeavtalen for konseptutvikling og forprosjekter for fjordene, skal utrede fem ulike brukonsepter for Sulafjorden, og tre ulike konsepter for Halsafjorden, forklarer Jørn Arve Hasselø, prosjektleder for fjordkryssingsprosjektene Halsafjorden og Sulafjorden i meldingen.
Vegdirektoratet har tidligere utarbeidet forprosjekt for hengebru i ett spenn i Halsafjorden. Utredningene skal gi Vegvesenet et beslutningsgrunnlag for valg av brukonsept.

Vegvesenet har en rammeavtale for utvikling av brukonsepter og forprosjekter med tre leverandørkonstellasjoner. Det er disse tre som nå har konkurrert om å utrede brukonseptene for Halsafjorden og Sulafjorden fram til forprosjekt.

Følgende avtaler er nå inngått for de to fjordene:

E39 Sulafjorden
* Hengebru i et spenn i Korridor 1 Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC).
* Hengebru i to spenn i Korridor 1 Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC).
* Hengebru i to spenn i Korridor 2 Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC).
* Hengebru i tre spenn i Korridor 2 Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC).
* Rørbru Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen. 

E39 Halsafjorden
* Flytebru Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen.
* Hengebru i et spenn på Åkvikgrunnen Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen.
* Hengebru i to spenn på TLP Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC).

Frist for levering av utredningene er 1. april 2022.

– Jobben Vegvesenet gjør nå vil gi oss grunnlaget for å beslutte hvilket brukonsept som egner seg for de to fjordene. Når vi har valgt brukonsept og fått det godkjent i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, er vi klare for videre arbeid med kommunedelplan, reguleringsplan, kostnadsanslag og innspill til Nasjonal transportplan, sier Hasselø.

Fjordkryssingene E39 Halsafjorden og Sulafjorden er en del av Ferjefri E39.

I selve Rammeavtalen: «Rammeavtale for kjøp av E39 fjordkryssinger – konseptutvikling og forprosjekter» er det inngått avtale med tre leverandører.

- Dette oppdraget består av åtte minikonkurranser for utarbeiding av Forprosjekter for brukonsepter i denne Rammeavtalen og disse åtte minikonkurransene (en minikonkurranse for hvert brukonsept) er sendt ut til alle de tre leverandørene man tidligere har inngått avtale med i rammeavtalen, skriver etaten.

Nå er evalueringen av de åtte minikonkurransene ferdig og de ønsker å inngå avtaler med to av leverandørene: Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC) og Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen for utarbeiding av forprosjekter for de åtte brukonseptene.

AMC-Arbeidsfellesskapet består av Aas Jakobsen, Cowi AS (NO), Cowi A/S (DK), Multiconsult og Johs Holt.

Arbeidsfellesskapet Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen, følgende firma inngår i arbeidsfellesskapet:
Norconsult – Dr.techn. Olav Olsen.

Fra signeringen tirsdag ettermiddag. Skjermfoto: Statens vegvesen