Ved Bjøberg skal kolonneoppstillingsplassen utvides til 400 meter.
Ved Bjøberg skal kolonneoppstillingsplassen utvides til 400 meter.Foto: Kjell Wold

Vegvesenet har lyst ut trippeloppdrag i Hemsedal

Vegvesenet har lyst ut et oppdrag på riksveg 52 i Hemsedal inneholdende både gang- og sykkelvei, kolonneoppstillingsplass og fresegater.

Det skal gis pris på prosjektering og utførelse av totalentreprise som omfatter tre delprosjekt langs riksvei 52 i Hemsedal kommune, opplyser Statens vegvesen i en melding.

De tre delprosjektene er:

* 1.800 meter gang- og sykkelvei langs rv. 52 fra Trøim til Holde bru. I tillegg skal det bygges to bekkekryssinger, kollektivholdeplasser skal få universell utforming og strekningen skal få belysning.

* På Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Den nye oppstillingsplassen blir 400 meter lang og fem meter bred. Det skal i tillegg bli belysning og en overkjørbar trafikkdeler.

* På Hemsedalsfjellet skal det bygges cirka 3.300 meter med fresegater tilsvarende det som allerede er etablert på Vestland side av fylkesgrensen. Strekingen skal også belyses.

3,3 kilometer fresegate skal bygges på Hemsedalsiden som her på Lærdalsiden på rv. 52.
3,3 kilometer fresegate skal bygges på Hemsedalsiden som her på Lærdalsiden på rv. 52.Foto: Kjell Wold

Innleveringsfrist av endelig tilbud er 2. juni i år, mens tildeling av kontrakten vil skje 28. juni, opplyser Vegvesenet.

Arbeidene må starte i løpet av høsten 2022 og fremdriftsplanene forutsetter at det jobbes på alle delprosjektene samtidig.

Gang- og sykkelvegen skal stå ferdig til skolestart etter sommeren 2023. På de andre delprosjektene skal arbeidene være ferdig høsten 2023, ifølge Statens vegvesen.

Gang/sykkelveien ved Trøim skal forlenges med 1.800 meter frem til til Holde bru. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen
Gang/sykkelveien ved Trøim skal forlenges med 1.800 meter frem til til Holde bru. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold