Statens vegvesen har lyst ut konkurransen på bygging av 2,1 kilometer ny firefelts riksvei 509 fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune.
Statens vegvesen har lyst ut konkurransen på bygging av 2,1 kilometer ny firefelts riksvei 509 fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune.Foto: Statens vegvesen.

Vegvesenet har lyst ut firefeltsvei-prosjekt i Sola

Statens vegvesen har lyst ut den neste strekningen på Transportkorridor Vest i Sola kommune.

Det skal bygges ny firefelts riksvei 509 fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune. Etappen er en del av prosjektet Transportkorridor Vest som strekker seg fra Sømmevågen til Sundekrossen. Fra Sømmevågen til Sola skole er ny firefelts riksvei allerede ferdigstilt, skriver Statens Vegvesen.

– Vi ser frem til å komme i gang med den neste etappen på Transportkorridor Vest. Det skal bygges 2,1 kilometer ny firefelts vei, og sykkel og gangstier, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen.

Det skal også bygges to rundkjøringer og tre brukonstruksjoner, skriver Vegvesenet.

Kontrakten er totalentrepresise med forhandling. Vegvesenet arrangerer en tilbudskonferanse  21. desember. Den foregår enten i Sandnes eller digitalt. Fristen for å melde sin interesse oppdraget er 17. januar, opplyser Statens vegvesen.

Strekningen skal stå ferdig i 2024.