- Vi samarbeider tett med våre entreprenører for å hindre spredning av smitte ute på anleggene og på boligriggene. Etter råd fra helsemyndighetene gjennomføres det nå særskilte tiltak på alle anlegg, sier Kjell Inge Davik. Foto Knut Opeide/Statens vegvesen

Vegvesenet fortsetter anleggsarbeidet - disse anleggene er berørt

- Statens vegvesens anleggsarbeider fortsetter i de aller fleste utbyggingsprosjektene, så lenge det er forsvarlig. Vi følger de rådene helsemyndighetene til enhver tid gir, og vi følger situasjon tett.

Det sier utbyggingsdir ektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i en pressemelding.

- Et fåtall av Statens vegvesens veiprosjekter er direkte berørt av koronasmitten utover innføring av forebyggende smitteverntiltak før helgen, melder etaten.

Det pekes på at Vegvesenet er Norges største byggherre. Bare i 2020 omsetter et 50-talls veianlegg over hele landet for omlag 20 milliarder kroner.

- Vi samarbeider tett med våre entreprenører for å hindre spredning av smitte ute på anleggene og på boligriggene. Etter råd fra helsemyndighetene gjennomføres det nå særskilte tiltak på alle anlegg. Vi ber alle våre kontraktsparter oppdatere sine risikovurderinger i egen HMS-plan for gjeldende kontraktsarbeid i forbindelse med utbruddet av koronaviruset, sier Davik.

Hensikten er å avdekke kritiske arbeidsoperasjoner, og forhold knyttet til innkvartering.

- Nå er det svært viktig og å få på plass tiltak som kan hindre videre spredning av viruset blant egne ansatte, underentreprenører, innleide og alle andre som blir berørt av anleggsarbeidet, sier Davik.

Han understreker at risikovurderingen også skal ta høyde for hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta sikkerheten for trafikanter, publikum og andre som blir berørt, dersom anleggsarbeidet må stenge ned en periode.

- Dette for å unngå at tap og skade skjer, sier Davik.

Vegvesenet ber nå alle våre kontraktsparter oppdaterer beredskapsplaner og varslingsplaner for kontraktsarbeidet. Alle risikovurderinger og tiltak vil følges opp på det enkelte anlegg i tiden fremover.

- Midt oppe i en litt uvirkelig tid er det godt å registrere at vi har en bransje vi samarbeider godt med og at dugnadsinnsatsen er stor hos alle parter, sier utbyggingsdirektøren i Statens vegvesen.

Følgende prosjekter er nå berørt;
· E69 Skarvbergtunnelen (Porsanger): Arbeidet er sterkt redusert
· E18 Varoddbrua (Kristiansand): Arbeidene på brua er stanset og ferdigstillelse forskyves. Det pågår mindre anleggsarbeider.
· E18 Vålerengtunnelen (Oslo): Stengingen av tunnelen er utsatt og arbeidene forskyves.
· E16 Eggemoen – Olum (Ringerike og Jevnaker): Arbeidene er sterkt redusert – mindre anleggsarbeid pågår.
· E16: Gudvanga- Flenja (Aurland): Oppgradering i tunnelene utsatt på ubestemt tid.
·  E16 Bjørum-Skaret (Bærum og Hole): Fristen for entreprisen er utsatt.
·  E16 Kvamskleiva (Vang i Valdres): Anbudet trekkes og vil bli lyst ut igjen senere.