Vegvesenet får kritikk av Riksrevisjonen

Statens vegvesen har ikke etablert et velfungerende system for kontroll av etterlevelse av misligheter på anskaffelsesområdet, ifølge Riksrevisjonen.

Revisjonen viser til at Vegvesenet har sentralisert arbeidet med anskaffelser av varer og tjenester. Hensikten er å hindre brudd på regelverket som følge av manglende kompetanse hos dem som gjennomfører anskaffelsene.

– Statens vegvesen kan ikke legge fram måltall som viser at endringene har ført til færre feil, høyere effektivitet og/eller bedre avtaler, heter det i en pressemelding fra Riksrevisjonen torsdag.

Saken er derfor én av to som revisjonen vil følge videre, mens sju saker om andre forhold avsluttes i år.