Illustrasjonsfoto: Knut Opeide.

Vegvesenet endrer oppgjørsform for å få ned saltbruken

Det ble brukt cirka 40 prosent mer salt i sesongen 2017/2018 sammenlignet med sesongen før.

Salting av veiene økte forrige vinter. Nå endres oppgjørsformen i driftskontraktene for å oppnå en mer optimal saltbruk, skriver Statens vegvesens egen nyhetskanal -Vegnett.

– Vi har et klart mål å snu utviklingen i retning av mindre bruk av salt i vinterdriften, sier sjefingeniør Kai Rune Lysbakken i Statens vegvesen.

Det vil være variasjoner fra år til år som en følge av harde og milde vintre. Fjoråret viste en tydelig topp i saltforbruket, ifølge Statens vegvesen.

Krav

Det er krav i Statens vegvesens kontrakter til hvor raskt veien skal være bar etter snøvær og hvilke arealer som skal være bare. Større deler av veinettet har krav om rask fjerning av snø og god friksjon på veien.

– Større værsvingninger bidrar til at flere runder med saltning, påpeker Lysbakken. Økningen i saltbruken forrige sesong sammenlignet med foregående sesong kan isolert sett forklares med væreforhold, sier Lysbakken.

– Den generelle økningen vi har sett de siste årene er imidlertid større enn hva som kan forklares med sesongvariasjoner, økning i salta vegnett og økte krav med mer, fortsetter han.

Gjør endringer i oppgjørsform

Lysbakken peker på at Vegvesenet nå inn endrer kontraktene slik at entreprenørene stimuleres til en mer optimalt saltbruk. De går derfor fra å godgjøre ut fra mengden salt som brukes til å betale entreprenøren for tiden de er ute på veiene.

– For vegvesenet er trafikksikkerhet viktig. Saltforbruket må sees i sammenheng med at trafikken, og særlig tungtransporten, øker på veinettet. Omfanget av veinettet blir også større, sier han.

Tiltak for mindre salt

– Krav om opplæring om riktig bruk av salt, endret oppgjørsform for salt/strøing i kontrakter for vinterdriften og bedre systemer for oppfølging av vinterdriften, vil over tid redusere saltforbruket, mener Lysbakken.