Statens vegvesen har utlyst konkurranse for bygging av ny vei mellom Leirvika og Renndalen i Heim kommune i Trøndelag. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet bygger 26 kilometer ny E39 i Trøndelag - første konkurranse er ute i markedet

Statens vegvesen har utlyst konkurranse for bygging av ny vei mellom Leirvika og Renndalen i Heim kommune i Trøndelag.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding fredag.

Utbedring av parsellen, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter bygging av 4,8 kilometer ny europavei. Rundt 40 prosent av den nye veien vil ligge utenfor dagens vei, skriver Vegvesenet. Den vil krysse over fylkesvei 6182, Valsøyfjordvegen med ei 55 meter lang bru, og det skal også bygges ei 54 meter lang bru over Stokkelva. Byggetiden er beregnet til omtrent to år, heter det i pressemeldingen.

Digital tilbudskonferanse

For å redusere usikkerheten i forbindelse med koronasituasjonen, har Statens vegvesen utarbeidet koronatilpassede utbyggingskontrakter.

På grunn av dette blir anskaffelsen ny E39 Leirvika-Renndalen gjennomført i to faser, først prekvalifisering med vurdering av selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner, og deretter konkurranse med forhandling for de fire entreprenørene som blir med videre til denne fasen. Anskaffelsesprosessen med prekvalifisering, forhandlinger og evaluering av endelig tilbud er forventet å ta 15 uker, skriver Vegvesenet.

Tilbudskonferansen holdes elektronisk. Detaljer og frister kan leses i Vegvesenets melding på vegvesen.no.

Lyser ut flere entrepriser

Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen vil gi 26 kilometer ny vei med gul midtlinje.

Invitasjon til prekvalifisering for prosjektering og bygging av den 12,8 kilometer lange E39-strekningen Betna-Hestnes lyses, ifølge pressemeldingen, ut i løpet av sommeren. Dette delprosjektet er en totalentreprise, der entreprenør er ansvarlig for både prosjektering og bygging. I utførelsesentrepriser er det Statens vegvesen som utfører prosjekteringen.

8,2 kilometer lange E39 Staurset-Stormyra planlegges lyst ut som en utførelsesentreprise sommeren 2021. Støytiltak for bolighus på hele strekningen vil lyses ut som en egen entreprise våren/sommeren 2023, skriver Vegvesenet.