Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vegvesenet avlyser prosjekt på grunn av omorganisering - MEF-sjef sterkt kritisk

MEF-sjef Julie Brodtkorb deltok i krisemøte med rogalandsentreprenører etter at Statens vegvesen blant annet kom med meldingen om at de stopper konkurransen om et  gang- og sykkelveiprosjekt ved fylkesveg 333 Espelandsveien.

Statens vegvesen sendte fredag ut følgende melding til de fem entreprenørene som var med i konkurransen om gang- og sykkelveiprosjektet:

«Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse konkurransen, jf. forskrift om offentlige anskaffelser etter §25-4(1). Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn.»

- I forbindelse med overgang av ressurser mellom Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune, er det rett og slett ikke nok ressurser til å følge opp prosjektet på en god nok måte. Det blir ny utlysing når ny organisasjon er på plass i fylkeskommunen, og det er kapasitet til å følge opp, sier prosjektleder Pål Thornes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF er sterkt kritisk til at Statens vegvesen bruker omorganisering som unnskyldning for at konkurranser blir avlyst. Hun sier til Stavanger Aftenblad at det er krisestemning blant entreprenørene som den siste tiden har måttet tåle avlysningen av Kvitsøykontrakten ved Rogfast-prosjektet, samt to gang og sykkelvei-prosjekter. Stavanger Aftenblad peker også på at 350-millionersprosjektet ny Karmsundgate er satt på vent.

– Statens vegvesen avlyser allerede prosjekterte prosjekter, fordi de ansatte skal «omstille seg». Det er oppsiktsvekkende. Regionreformen ble lagt fram allerede i 2016 og den ble vedtatt i 2017. Vi spør oss hvor Vegvesenet har vært de siste årene om dette kom brått på? Det kan virke som Vegvesenet i Rogaland likevel ikke fikk med seg dette siden de nå har sendt ut melding om at tre prosjekter utsettes på grunn av regionreformen. Vi kan ikke tro at samferdselsministeren har godkjent at Vegvesenets ansatte ikke skal jobbe mens omorganiseringen pågår, men dette krever vi svar på, uttaler Brodtkorb til avisen.

Stangeland Maskin utelukker ikke permitteringer som en følge av konkurranseavlysningene og Risa AS har ifølge Stavanger Aftenblad sendt permitteringsvarsel til 40 av sine 550 ansatte.

Statens vegvesen begrunner utsettelsen av gang- og sykkelveiprosjektene med mangel på folk.

– Vi avlyser kontrakter rett og slett fordi vi mister folk. Tre prosjektledere, fire byggeledere og en del kontrollingeniører har sagt opp, på grunn av dette er en usikker tid med omstilling. Dette gjelder ikke bare Rogaland, men hele landet. Vi kan ikke rekruttere nye på vegne av fylkeskommunen. Derfor har vi rett og slett ikke nok kapasitet i denne fasen. Fylkeskommunene er orientert og innforstått med at sånn er det. Vi prøver alt vi kan å få ut konkurranser og holde hjulene i gang, sier regionvegsjef Tone Oppedal til Stavanger Aftenblad.