Vegvesenet inviterer til digital fagdag om BIM og bru 28. januar 2021. Illustrasjon: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni

Vegvesenet avlyser Brukonferansen - inviterer til digital fagdag

Den årlige Brukonferansen er avlyst på grunn av koronapandemien, og vil erstattes med en digital fagdag 28. januar 2021. Temaet for fagdagen er BIM og bru.

I en pressemeldingen skriver Statens vegvesen at man på fagdagen vil få nærmere innblikk i hvordan Vegvesenet jobber med digitale modeller av bruer.

Foreløpig program:

  • Presentasjon av 3-4 aktuelle bruprosjekter om benytter BIM.
  • Bruk av drone – Andøya Space Center.
  • Standardisering av BIM – BuildingSmart Norge.
  • Presentasjon av Vegdirektoratets nye organisasjonsstruktur og hvordan vi jobber med bruer.
  • Revisjon av håndbok N400 Bruprosjektering og BIM.
  • Orientering fra kontroll- og godkjenningsavdelingen i Vegvesenet.