Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ingen planer om å snakke med sentralbanksjef Ida wolden Bache om bankens rentemandat. Arkivfoto: Beate Oma Dahle / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ingen planer om å snakke med sentralbanksjef Ida wolden Bache om bankens rentemandat. Arkivfoto: Beate Oma Dahle / NTB

Vedum positiv til rentedebatt – vil ikke ta det opp med sentralbanksjefen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avviser et LO-forslag om å ta en renteprat med sjefen for Norges Bank, men ønsker debatten om rentenivået velkommen.

I forkant av torsdagens rentemøte i Norges Bank har flere økonomer sagt at de mener banken ikke bør sette opp renten like mye som planlagt. De frykter økonomisk bråstopp og økt arbeidsledighet.

Blant kritikerne er LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad, som ba Vedum snakke med sentralbanksjef Ida Wolden Bache om hvordan Norges Bank tolker sitt rentemandat. Dette avviser finansministeren overfor VG.

– Jeg er veldig uenig med Bjørnstad om at jeg bør hviske sentralbanksjefen noe som helst i øret. Vi må ha ryddighet og klare spilleregler. Det skal være en vegg mellom Norges Bank og oss som politikere i den daglige styringen, sier han.

– Vi kan ikke bryte det formelle skillet fordi det kan være mer politisk behagelig nå, legger han til.

Samtidig sier Vedum at det er positivt at det foregår en diskusjon om hva som er riktig rentenivå og hvilke hensyn som er viktige å legge til grunn.

– Det gjør at beslutningene i Norges Bank blir veid. Det er positivt. Og så synes jeg det er kjempeviktig at det er åpenhet om de beslutningene Norges Bank gjør, blant annet gjennom pengepolitisk rapport, som er en omfattende analyse, sier han.

Den rapporten legges fram sammen med torsdagens rentebeslutning.