Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover å betale for en eventuell tvangsoppløsning av Viken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover å betale for en eventuell tvangsoppløsning av Viken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vedum bekrefter at regjeringen tar regningen for Viken-skilsmisse

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover at regjeringen betaler dersom det blir en oppløsning av storfylket Viken. Men han vil ikke ta hele regningen.

– De trenger ikke å bekymre seg for pengene, sier Vedum til NRK.

Han bekrefter overfor kanalen at regjeringen vil stille opp økonomisk dersom det går mot en oppløsning av storfylket Viken. Vedum vil imidlertid ikke forplikte seg til å ta hele regningen.

– Vi har sagt at vi skal stille opp. Men vi har ikke sagt: Bruk så mye penger dere vil. Vi må gjøre dette på billigst mulig måte, sier han.

Da de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold ble slått sammen, dekket staten 45 av 336 millioner kroner, skriver NRK. Ifølge Vedum vil regjeringen nå ta en større andel av regningen, men sier ikke hvor mye. Det er heller ikke kjent hvor mye en oppløsning vil koste.

Kommunal- og moderniseringsdepartemtet ga i november klarsignal til oppløsning av tvangssammenslåtte fylker og kommuner som ønsker det. I en pressemelding skriver departementet at regjeringen vil «bidra økonomisk på en avtalt og egnet måte» til å dekke eventuelle merkostnader knyttet til oppløsning.

Mandag ble det kjent at Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe er enig om å stemme for oppløsning av Viken og tilbakeføring til de gamle fylkene. Dermed ligger det an til flertall for avvikling av storfylket.

Fylkestinget skal ta stilling til om det skal sendes søknad om oppløsning i februar.