Eilif Hjelseth er professor i digitalisering på NTNU, og har de siste årene stått i spissen for utviklingen av VDC som et fagfelt og en metodikk i den norske byggenæringen.
Eilif Hjelseth er professor i digitalisering på NTNU, og har de siste årene stått i spissen for utviklingen av VDC som et fagfelt og en metodikk i den norske byggenæringen.

VDC-pådriverne går sammen i ny medlemsforening

VDC Norway skal samle entreprenører, byggherrer og rådgivere som vil jobbe for bedre bygge- og anleggsprosjekter gjennom Virtual Design and Construction (VDC).