Regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen Vest og ad.dir. Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol AS. (Foto: Statens vegvesen)

Vassbakk & Stol fikk jobb til 297 millioner

Vassbakk & Stol har fått oppdrag for Statens vegvesen til en verdi av 297 millioner kroner.

Kontrakten omfatter veier, kryssløsninger og kollektivterminal og vil sysselsette ca 40 personer. prosjektet er en del av Bømlopakken.

Arbeidet starter i november og er planlagt ferdigstilt i juli 2017.

- Denne kontrakten er den største i selskapets historie. Vi er svært glad for å ha fått en langsiktig kontrakt i vårt hjemmemarked, meget godt tilpasset vår kompetanse og maskinpark, sier administrerende direktør i Vassbakk & Stol, Inge Jan Thorsen.

Vassbakk & Stol er heleid datterselskap av Skanska Norge og kontrakten inngår i ordrereserven til Skanska Norge AS for 4. kvartal.

Den andre tilbyderen, Bertelsen og Garpestad, klaget først på tildelingen, men trakk klagen tilbake.

I hovedtrekk omfatter kontrakten følgende utbygging:

7900 m hovudveg fra profil 1300 - 9200

7900 m langsgående G/s-veg

3 stk. fullkanaliserte kryss

6 busslommer inkl. leskur

1 ventehus for kollektivtrafikk

1 kollektivtrafikk terminal

  • Fv.542 Kryss Stokkabekken, planen omfatter planskilt kryss i Stokkabekken for tilknyting av lokalveier og Fv.541 fra Rubbestadneset. Denne planen ligger i området ved eksisterende veg og kryssområde.
  • Fv.542 Stokkabekken-Siggjarvåg, planen strekker seg frå tilstøytane plan for planskilt kryss i nord til Siggjarvåg i sør. Planen ligger hovudsakleg i jomfruelig terreng..

Prosjektet er en fikssumkontrakt med regulerbar del og omfatter prosjektering, utførelse og kontroll av strekningen mellom eksisterende delvis ferdigstilt rundkjøring i Stokkabekken og eksisterende vei i Siggjarvåg på Bømlo i Hordaland.

Prosjektet omfattar også prosjektering, utføring og kontroll av grøfte- og ledningstraseer for Finnås kraftlag og Bømlo Vann og Avløp (BVA), samt arbeid for midlertidig og permanent linjeomlegging av høgspentlinjer for Sunnhordland kraftlag (SKL).

Arbeidet starter så snart formalitetene er på plass og jobben skal være ferdig innen sommaren 2017.