Inge Jan Thorsen, administrerende direktør i Vassbakk & Stol og Dina Lefdal, fylkesdirektør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune. Foto: Skanska
Inge Jan Thorsen, administrerende direktør i Vassbakk & Stol og Dina Lefdal, fylkesdirektør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune. Foto: Skanska

Vassbakk & Stol bygger fylkesvei 500 Folgefonntunnelen-Årsnes

Vassbakk & Stol har signert kontrakt med Vestland Fylkeskommune om bygging av FV 500 Folgefonntunnelen – Årsnes i Kvinnherad Kommune. Kontrakten har en verdi på 335 millioner kroner.

– Fv 500 Folgefonntunnlen – Årsnes er et prioritert rassikringsprosjekt. Prosjektet omfatter en strekning på 22 kilometer hvor det skal bygges en 1.400 meters skredsikringstunnel, samt at utvalgte parseller på strekningen skal utbedres og veibredden økes, heter det i en pressemelding.

Prosjektet gjennomføres som en samspillskontrakt. Byggherre og entreprenør har det siste året gjennomført en samspillsfase hvor prosjektet har blitt optimalisert. Nå går prosjektet over i gjennomføringsfasen og kontrakten som er signert har en verdi på 335 millioner kroner.

– Det har vært svært lærerikt å få lov til å være med å gjennomføre det første veiprosjektet på Vestlandet hvor konkurransepreget dialog og samspill er brukt i anskaffelsesfasen. Vi har hatt en tett og god dialog med fylket i utviklingsfasen. Dette er et viktig prosjekt for lokalsamfunnet og nå gleder vi oss til å ta fatt på selve arbeidet med å sikre denne rasutsatte strekningen, sier Inge Jan Thorsen, administrerende direktør i Vasbakk & Stol i meldingen.

Byggestart blir i oktober 2021 og kontraktsarbeidene skal være avsluttet i februar 2024. Vassbakk & Stol vil samarbeide med Skanska Anlegg region Samferdsel og Energi i gjennomføringen av oppdraget.

Vassbakk & Stol er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS. Kontrakten på 335 millioner kroner inngår i ordrereserven for Skanska i Norden for fjerde kvartal 2021.