Fjellhallen rommer både vaskeanlegget (bildet) og de øvrige steinproduksjonsenhetene ved Arna steinknuseranlegg. Foto: Robin Stenersen/NCC

Vasker nye typer sand ut av Arna-fjellet

I NCCs underjordiske pukkverk i Bergen, Arna steinknuserverk, har man gjennom investeringer i et vaskeanlegg gjort det mulig å tilby nye produktgrupper.

– Med vaskeanlegget kan vi nå fjerne finstoffet fra grus- og sandmassene, og på denne måten utnytte det som tidligere gjerne bare var et restprodukt, forteller avdelingsleder Vegard Herje Løwø ved Arna Steinknuserverk i en pressemelding.

Fra dagbruddet på toppen av Arna-fjellet blir pukkverket supportert med egen stein. Ved hjelp av dumpere transporteres steinen til fjellsjakten som fører ned til selve pukkverket, og der steinmassene gjennomgår tre knusetrinn fram til grus- og sandprodukter - før vaskeanlegget nå også gjør det mulig å fjerne støvet.

Resultatet er mer utnyttbare ressurser og mindre overskuddsmasse fra steinmassene. Vaskeanlegget av type CDE er innkjøpt fra Irland, har kostet 13 millioner kroner, og kom på plass høsten 2016. Sanden blir blandet med vann og pumpet inn i sykloner hvor finstoffet skilles fra. Videre blir sanden kjørt over et av-vanningssikt for å få ned fukt-innholdet i ferdig vasket sand.

Etter få måneders drift er erfaringene gjennomgående positive.

– Etterspørselen etter vasket sand med lite støv i, er økende. Dette er gode sandprodukter som vi opplever positiv mottakelse fra kundene våre, og som åpner nye markedsområder. Vasking av sand har allerede gitt oss nye produkter som blant annet brukes i betong, på ridebaner, under kunstgressanlegg og som kabelsand, sier Løwø.

Vaskeanlegget har også miljømessige fordeler, både for de ansatte og for omgivelsene.

– Produksjon av fine sandprodukter har en tendens til å støve men en våt-prosess støver ikke og vi kan også benytte vann som støvdemper tidligere i knuseprosessen. Dette er svært fordelaktig for et anlegg som ligger inni fjellet og der utfordringer med støv uansett vil kunne være tilstede, sier han.

Vannet som går med i produksjonen blir renset og gjenbrukt.

– Vasking av sand skaper enorme mengder med skittent vann. Hovedprinsippet i vårt nye vaskeri er et vannbehandlingsanlegg slik at støvet filtreres ut av det skitne vannet. Vi gjenbruker vannet og dermed er det ingen utslipp fra anlegget, forteller avdelingslederen.

Det gjøres også et nybrottsarbeide for å kunne utnytte det filtrerte knusestøvet fra anlegget.

– De fleste produksjoner har et biprodukt og det blir interessant å se om vi kan finne en anvendelse også for filtermassen. Vi arbeider nå med å kunne lage en seperasjonsmasse for bruk i områder hvor kunden ønsker å ha kontroll på grunnvannet, for eksempel imot en byggegrop.

På toppet av vaskeanlegget der filtreringen av støvmassene foregår, (f.v) avdelingsleder Vegard Løwø og mekaniker Stig-Gøran Olsen. Foto: Robin Stenersen/NCC