Er det slik ny firefelts Mjøsbru vil bli seende ut i framtiden?(illustrasjon: Statens vegvesen)

Varsler oppstart av kommunedelplan for ny Mjøsbru

Statens vegvesen har varslet oppstart av arbeid med justert kommunedelplan med konsekvensutredning for firefelts E6-bru over Mjøsa.

Den justerte planen skal utrede et alternativ som ligger ca. 50 meter sør for det sørlige alternativet som Ringsaker kommune tidligere har behandlet, melder Statens vegvesen på sin internettside.

Ringsaker kommune og Gjøvik kommune behandlet før sommeren 2014 kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E6-krysning over Mjøsa. Begge kommunene vedtok det sørlige alternativet som ligger ca. 750 meter sør for eksisterende Mjøsbru.

Riksantikvaren hadde innsigelse til det sørlige alternativet i Ringsaker fordi det berører kulturminner ved Moelv. Traseèn er kun foreslått endret ved Moelv, og ikke ved Biri, og det er derfor ikke varslet tilsvarende oppstart av planarbeid for Gjøvik kommune.

På mekling hos Fylkesmannen i Hedmark ble det foreslått en justering av alternativ sør slik at kulturminnene ikke berøres. Det er denne justeringen som det nå varsles oppstart av. I arbeidet med det justerte alternativet, vil konsekvenser blant annet knyttet til friluftsliv, nærmiljø, landskapsbilde, kostnader og støy på et overordnet nivå bli nærmere utredet.

Blir den nye Mjøsbrua bygd i tre? Det kan du lese mer om i Byggeindustrien nr 16.