OMFATTENDE. Fot å skape et bedre maritimt miljø er det plassert en rekke betongrev og blåskjelltau i sjøen ved Tjuvholmen. Illustrasjon: Knut Ramstad/Tjuvholmen KS

Varierte erfaringer med sleipe naboer på Tjuvholmen

Nå er det snart 15 år siden torsk, hummer, ål og blåskjell meldte flytting fra grisgrendte strøk til mer fasjonable undervannsleiligheter på Tjuvholmen. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) melder om varierte erfaringer med undervannsleilighetene.