Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg og Tor Unneland fra Varden Entreprenør setter sine signaturer på kontrakten for Kilden barnehage.

Varden i gang med Kilden barnehage

Nå settes snart spaden i jorden for Kilden barnehage, et virkelig signalbygg innen miljøbygg. Omsorgsbygg og Varden Entreprenør har signert kontrakten, og barnehagen skal stå klar mot slutten av 2018.

Kilden barnehage er den første barnehagen til Omsorgsbygg som er prosjektert som en plusshusbarnehage. Det betyr innovative løsninger knyttet til blant annet ventilasjon og valg av kjølemedier. Reduksjon av klimagasser er høyt prioritert, og det skal benyttes massivtre i størst mulig utstrekning for å redusere utslippene. Byggeplassen skal være fossilfri og ta i bruk elektriske løsninger der dette er mulig. Barnehagen skal – selvfølgelig – også breeames til karakteren Excellent. Det blir solceller på taket, og uteareal blir optimalisert i forhold til sol og vind. Det blir lagt godt til rette for foreldre og ansatte å gå og sykle til og fra barnehagen.

- Vi har allerede benyttet erfaringene fra prosjekteringen av Kilden barnehage i andre barnehageprosjekter. Dette er et signalbygg for oss, og vi ser frem til at det blir tatt i bruk. Dette skal være et godt bygg å være i for barn og voksne, sier adm.dir. i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen i en pressemelding.

Kilden barnehage er tatt inn som et forbildeprosjekt og en del av konkurranseserien som kalles FutureBuilt+. FutureBuilt stiller en rekke krav som øker ambisjonene for prosjektet, men som også sikrer et foregangsprosjekt hva gjelder miljø, klimagassutslipp og forbildeegenskaper.

Dette er det første prosjektet hvor Omsorgsbygg og Varden Entreprenør samarbeider. Varden Entreprenør har lang erfaring som entreprenør i Oslo kommune, men da først og fremst i skolesektoren.

- Vi er stolte over å bli valgt til å bygge denne barnehagen, et fremtidsrettet bygg med høye miljøambisjoner. Dette er et unikt prosjekt som kombinerer funksjonalitet med ny teknologi og spennende design. Vi takker Omsorgsbygg Oslo KF for tilliten og ser frem til et godt samarbeid, sier adm.dir Tor Unneland.