Nordstrand ungdomsskole i Oslo utvides. Illustrasjon: MAP ArkitekterNordstrand ungdomsskole i Oslo utvides. Illustrasjon: MAP ArkitekterNordstrand ungdomsskole i Oslo utvides. Illustrasjon: MAP Arkitekter

Varden Entreprenør bygger ut Nordstrand ungdomsskole

Oslobygg KF har valgt Varden Entreprenør som totalentreprenør til å utvide Nordstrand ungdomsskole.

Det skiver Oslobygg i en pressemelding mandag.

Oslo kommune skal utvide Nordstrand ungdomsskole fra en skole med tre klasser på hvert trinn til fire klasser per trinn. I tillegg skal det kommunale utbyggingsforetaket bygge en autismeavdeling for 19 elever på autismespekteret.

– Vi gleder oss til å sette i gang prosjektet på Nordstrand skole. Dette blir et viktig løft for skoleelever, ansatte og beboerne på Nordstrand, sier administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF i pressemeldingen.

Oslobygg og Varden Entreprenør signerte kontrakt for Nordstrand ungdomsskole mandag. Foto: Oslobygg
Oslobygg og Varden Entreprenør signerte kontrakt for Nordstrand ungdomsskole mandag. Foto: Oslobygg

Utvidelsen skjer i form av et nybygg på to etasjer med kjeller. I tillegg til vanlig undervisningsareal skal det etableres et nytt musikkrom og ny sløydsal. Uteområdet i skolegården skal også oppgraderes.

Nybygget vil bli oppført i tre, og skal ha solceller og sedumtak.

I kontrakten krever Oslobygg blant annet at byggeplassen skal være fossilfri.

– Oslobygg er en profesjonell byggherre som er med på å utvikle oss som selskap, og Nordstrand ungdomsskole blir vårt tiende skoleprosjekt. Vår organisasjon er sterk og kompetent og de høye miljøambisjonene og tekniske utfordringene i prosjektet passer oss godt. Vi er stolte og ydmyke over å bli valgt i så tøff konkurranse og gleder oss til å komme i gang med samarbeidet, sier Martin Stuge Bånerud, daglig leder i Varden Entreprenør, i pressemeldingen fra Oslobygg.