Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Kommunerevisjonen skal se på Oslobyggs konsulentbruk

En forvaltningsrevisjon skal gi svar på om Oslobygg KF benytter konsulenttjenester i tråd med kommunens krav og føringer.