Nye Jora bru blir 70 meter lang og skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru.
Nye Jora bru blir 70 meter lang og skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru.Illustrasjon: Rambøll.

Vant brukontrakt med nest best pris

Stian Brenden Maskinservice skal bygge ny Jora bru på E136 vest for Dombås for Statens vegvesen. Lokalentreprenøren vant konkurransen med en tilbudssum på 65,4 millioner kroner.

– Stian Brenden hadde i utgangspunktet det nest laveste tilbudet, men ble rangert høyest ettersom denne kontrakten ble tildelt på bakgrunn av beste forhold mellom pris og kvalitet. Vi hadde tildelingskriterier der prisen telte 80 prosent, og organisering og kompetanse telte 20 prosent, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Stian Brenden Maskinservice AS vant kontrakten i konkurranse med Dokka Entreprenør AS, Arbeidsfellesskapet HR Entreprenør AS og Ra1 Anlegg AS, Lesja Bulldozerlag AS, Mesta AS og Winsnes Maskin & Transport AS, opplyser Vegvesenet.

Nye Jora bru blir 70 meter lang og skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru.

I kontrakten inngår også ny vei inn mot brua på begge sider, totalt 950 meter. I tillegg skal det bygges nytt kryss med fylkesveg 2660 Vestsidevegen, nye avkjørsler, utbedring av lokalvegnettet og 700 meter med omlegging og opprusting av gang- og sykkelvei, skriver Vegvesenet i meldingen.

Omlegging av kommunalt vann og avløp er også en del av prosjektet.

Byggearbeidene starter i løpet av sommeren  og prosjektet skal være stå ferdig høsten 2023.

Den gamle kjørebrua blir ombygd til gang- og sykkelveibru, opplyser Vegvesenet.