Jernbanedirektør Knut Sletta (fra venstre), vinnerne Vanessa Vea og Lykke Michaela Myhrvold og direktør for fellesfunksjoner og HR i Statens vegvesen Jane Bordal. Foto: Konnekt
Jernbanedirektør Knut Sletta (fra venstre), vinnerne Vanessa Vea og Lykke Michaela Myhrvold og direktør for fellesfunksjoner og HR i Statens vegvesen Jane Bordal. Foto: Konnekt

Vant bærekraftpris for masteroppgaver om samferdselsstøy

Årets «Bærekraftpris for beste masteroppgave innen samferdsel ved NMBU» fikk to vinnere som begge hadde skrevet om opplevd støy fra samferdsel.

Det skriver Konnekt – Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel i en pressemelding fredag.

– Tema har relevans og blir en stadig viktigere faktor i beslutningsgrunnlag og vurderinger som må gjøres knyttet til samferdselsprosjekter. Oppgavene har en tverrfaglig tilnærming og setter søkelys på menneskers opplevelse av støyproblematikk. Funnene bidrar til økt kunnskap om hvordan støy og støytiltak kan påvirke folkehelse, sosial bærekraft og hvordan transport integreres godt i våre omgivelser, skriver juryen om vinneroppgavene.

«Bærekraftpris for beste masteroppgave innen samferdsel ved NMBU» gikk i år til Vanessa Vea og Lykke Michaela Myhrvold, og ble delt ut av jernbanedirektør Knut Sletta og direktør for fellesfunksjoner og HR i Statens vegvesen Jane Bordal.

Begge vinneroppgavene er kvalitative studier gjort i Oslo, og begge oppgavene er skrevet i samarbeid med Brekke & Strand Akustikk.