Vannpark på Filipstad

Grunneierne Oslo Havn KF og Rom eiendomsutvikling as vil bidra med 200 millioner kroner til en vannpark på Filipstad. Planforslaget er nå ute på høring.

Parkforslaget Vannparken med flytende øyer med en hel øymeny å velge fra er utarbeidet av Jensen og Skodvin Arkitektkontor/ Arne Henriksen Arkitekter AS og ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen på oppdrag fra Oslo Havn KF og Rom eiendomsutvikling as. Parkforslaget på 150 mål, inkludert sjøarael kan tilby offentlige sandstrender, sjøbadeanlegg, rekreasjonsarealer og en rekke publikumstilbud i et område tidligere forbeholdt transport. Parken er delvis lagt på land, men mest i sjøen. Øymenyen byr på ulike typer øyer som eks. stupetårnøy, folkebad, kajakkhotell, badeøy eller engelsk park. En flytende park gjør det mulig å innta en optimal posisjon i byen der en får en lang vannlinje og sentral beliggenhet. Ved å benytte kjent teknologi er det mulig å etablere en ny unik type folkepark midt i Oslo. Første del av parken kan stå ferdig i 2008 (rundt vorta), mens hoveddelen av parken kan utvikles til 2010. Utvikling av et parkområde inngår i reguleringsplanarbeidet for Filipstad. Oslo Havn AS og Rom eiendomsutvikling valgte tre arkitektfirmaer til videre oppdrag på Filipstad etter en arkitektkonkurranse som ble arrangert i januar i år. Jensen & Skodvin/Arne Henriksen fikk oppdraget med å tegne vannparken, Space Group fikk oppdraget med å tegne fergeterminalen og LPO arkitektur og design tegner det innerste kvartalet i Filipstad-området. Vi har akkurat sendt ut et planprogram på høring som inneholder alle disse tre elementene sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran til bygg.no Ingeniørkompetanse Jensen og Skodvin /Arne Henriksen har med seg god ingeniørkompetanse i ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen som er viktig når det gjelder flytende øyer. Dette er kjent teknologi og kjempespennende og virkelig mulig å få til. Forslaget er så spektakulært og morsomt og så overraskende enkelt å gjennomføre at vi vil ha det ut i pressen til debatt., mens planprogrammet er på høring, sier en entusiastisk Hamran. .