Vannkraftprodusenter må fortsette rapporteringen inn til Statnett om kraftsituasjonen. Her fra Blåbergdalen hvor vann overføres til Votnamagasinet. Foto: Lyse Kraft DA / NTB
Vannkraftprodusenter må fortsette rapporteringen inn til Statnett om kraftsituasjonen. Her fra Blåbergdalen hvor vann overføres til Votnamagasinet. Foto: Lyse Kraft DA / NTB

Vannkraftprodusenter i Sør-Norge må fortsette å rapportere om kraftsituasjonen

Vannkraftprodusenter må fortsette og melde inn hvor mye vannkraft de produserer fra vannmagasiner. Rapporteringsordningen videreføres til våren 2024.

Ordningen skal gi norske myndigheter bedre informasjon om forsyningssikkerheten gjennom vinteren og våren, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fra 1. august i år til 1. mai neste år skal kraftprodusentene én gang i måneden gi informasjon om kraftproduksjonen for de siste fire ukene og prognoser for magasinfylling fram mot våren 2024.

Den første rapporten skal leveres til Statnett 28. august. NVE kan be om hyppigere rapportering

Dette omfatter prisområdene NO1, NO2 og NO5, altså Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.