Vangsvegen 71

DCIM\101MEDIA\DJI_0751.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0780.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0777.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0760.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0759.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0765.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0766.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0768.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0784.JPGDCIM\101MEDIA\DJI_0789.JPG
StudioNSW

StudioNSW

Drivlogo

Drivlogo

Nlogo

Nlogo

MinelElmontasje

MinelElmontasje

HoffSnekkerverksted

HoffSnekkerverksted

Elverumblikk

Elverumblikk

MjøsenMur

MjøsenMur

Midthauglogo

Midthauglogo

Melbylogo

Melbylogo

Eidsiva Energi er i disse dager i ferd med å flytte inn i det nye signalbygget i Vangsvegen 71 på Hamar. Her har Utstillingsplassen Eiendom realisert et kontorbygg på cirka 13.000 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Hamar

Prosjekttype: Kontorbygg

Størrelse: Cirka 13.000 kvadratmeter

Byggherre: Utstillingsplassen Eiendom

Totalentreprenør: Betonmast Innlandet

Entreprisekostnad: Cirka 400 millioner kroner

Byggherrerepresentant: Driv prosjektstyring

Arkitekt/landskapsarkitekt/interiørarkitekt: StudioNSW

Rådgivere: RIB, RIA, RIG, ITB, Revisor Breeam, teknisk tegning, el-tekniske beregninger, nød-/ledelys og brannvarslingsanlegg: Norconsult l RIE: Minel Elmontasje l RIVA: Envidan l RIV: Exigo VVS l RIBr: Simbra Rådgivning l RIBfy, RIEn: Siv. Ing. Marius Bakken

Underentreprenører og leverandører: Blikkenslager og fasade: Elverum Blikkenslagerverksted l Elektro: Minel Elmontasje l Rørlegger: YC Amundrud l Ventilasjon: Technoteam Prosjekt l Automasjon: Nordomatic l Metallarbeider: Br. Midthaug l Stillas: Renta Stillas l Brakker, riggutstyr og trafikkavvikling: Mylift l Ytterveggselementer: RVT l Grunnarbeider: Hulleberg & Bø l Anleggsgartner: Schjølberg & Tombre l Stikking: Mjøsplan l Stål og prefab betongelementer: Heidelberg Materials l Ventilasjonssjakter: Energima Ing. OH l Gulvstøp: Tiller Vimek l Membrantekking rampe og dekke plan 1: Kvernmo Tak l Innvendige vegger: Gipsland l Brannisolering/-tetting: Firesafe l Glassfasade: Profilteam l Taktekker plan 7 og 8: Raufoss Tak og Blikk l Mur og flis: Mjøsen Murmesterforretning l Maler: Malermester Rune Toftner l Branndører og porter: Emil Solbakken l Fuging: Øyan & Schie l Systemvegger og himlinger: Indunor l Gulvavretting: Gulvavretting l Gulvlegger og sparkling: GBS Malerservice l Solavskjerming: Vental l Parkett og gulvsliping: Parkettpartner l Fast bygginnredning: Hoff Snekkerverksted l Parkeringssystem: Metrisk l Lås og beslag: Certego l Byggrenhold: 4Service Eir Renhold l Riving: AF Decom l Armering: Brandbu Bygg & Armering l Betongarbeider: FS Betong, Gjøvik Betongservice l Boring og fjellsprenging: Kjell Foss l Trapper: Melby Trappeverksted 

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det nye bygget vises godt i sentrumsbildet i Mjøsbyen, like inntil kjøpesenteret CC Hamar. Bygget, som er tegnet av Hamarbaserte StudioNSW og reist i en totalentreprise av Betonmast Innlandet, er på åtte etasjer, pluss en kjelleretasje, og har en fasadeløsning som gjør at det skiller seg ut i nabolaget.

– For oss har det vært viktig å unngå det grå preget som vi ser flere steder i området og vi ville få en dynamikk i fasaden. Et viktig preg på det rektangulære bygget er også den skrå transparente fronten inn mot Vangsvegen, som gjør bygget fremoverlent. Det er også et viktig grep å åpne opp bygget i første etasje, og invitere inn til aktivitet gjennom kafeen i første etasje mot hovedveien. Dette skal gjøre bygget tilgjengelig mot publikum, sier arkitekt Morten Nilsen i Studio NSW.

Overlevert i november

Bygget ble overlevert av totalentreprenøren 10. november, og leietakerne er nå i ferd med å innrede de ulike etasjene. Eidsiva Energi skal etablere sitt nye hovedkontor i bygget, og råder over de fleste etasjene. I tillegg er PwC og Apriil kommet inn som leietakere i andre etasje. Innflyttingen skal etter planen være unnagjort før jul.

Til sammen skal bygget ha en kapasitet til å kunne huse 500 personer. Foruten første etasje, som blant annet inneholder velkomstsone, en kafé og møteromsfasiliteter, er de øvrige etasjene nokså likt utformet. Kjelleretasjen skiller seg også ut, og inneholder blant annet et parkeringsanlegg, sykkelparkering samt områder for tekniske rom.

Bygget, som er rektangulært, har åpne kontorlandskaper og en rekke møterom og grupperom.

Lokale leverandører

Utstillingsplassen Eiendom ønsket i så stor grad som mulig å benytte seg av lokale leverandører i utbyggingen.

– Vi gjennomførte en anbudskonkurranse med flere av Innlandets største entreprenører, og valget falt på Betonmast Innlandet som har utført prosjektet i en totalentreprise, sier Olaf Sletner i Utstillingsplassen Eiendom AS. De har eid tomten gjennom en lengre periode, og det har vært vurdert ulike alternativer for en utbygging.

– Men når Eidsiva kom på banen gikk det raskt. Vi fikk regulert området våren 2020, der StudioNSW var med. Kontrakten med Betonmast ble signert 3. november 2021 og byggetiden var på 22 måneder, legger Sletner til.

Betonmast Innlandet startet arbeidet på byggeplassen 3. januar 2022, med diverse rivearbeid. Området besto tidligere i hovedsak av en parkeringsplass.

– Tomten var i utgangspunktet grei, men vi hadde noen utfordringer med svelling. Bygget er fundamentert til fjell, og vi sprengte bort en del fjell i forbindelse med klargjøringen for kjelleretasjen. Betongarbeidene på byggeplassen tok til i slutten av mars 2022. Vi har benyttet oss av en god del egne fagarbeidere til betongarbeidene, mens det for øvrig i hovedsak er benyttet underentreprenører, sier Magnus Dalbakk, byggeplassleder i Betonmast Innlandet.

Knapp byggetid

Han forteller at det var en ganske knapp byggetid.

– Det har vært travelt, men det har gått bra, legger byggeplasslederen til.

Byggherren er godt fornøyd med det ferdige resultatet og selve utbyggingsprosessen.

– Det har vært et tett og godt samarbeid, i det som kan beskrives som en krevende byggeprosess. Samarbeidsklimaet har vært veldig bra. Det har nesten bare lokale aktører av de større oppgavene, og det synes vi er blitt en fin historie. Dette henger sammen med god sosial bærekraft, og det gjør at aktørene får et godt eierskap til prosjektet, sier Sletner, som viser til at det har vært veldig få byggefeil.

– Dessuten har vi fått tryggheten vi ønsket gjennom samarbeidet med Betonmast. Det har vært trygt å ha Betonmast som totalentreprenør i det som på mange måter er en krevende tid, legger Sletner til.

Også Dalbakk i Betonmast er godt fornøyd med prosessen.

– Det har vært et veldig bra samarbeid på byggeplassen. Vi har hatt med oss mange kjempeflinke folk som har gjort en god jobb, noe vi også har fått tilbakemeldinger på. På grunn av prisstigningen innen en rekke innsatsfaktorer har det vært ekstra viktig å jobbe tett og godt sammen, og jeg mener vi har klart å gjennomføre med stil, sier Dalbakk.

– Dette har også vært et mål fra vår side. Vi ønsket et ha et tett og godt forhold til entreprenøren gjennom hele prosessen, påpeker byggherrerepresentant Mette Østby i Driv prosjektstyring.

StudioNSW har vært med helt fra den første planleggingen fra byggherrens side, og har vært en aktiv deltaker i prosjektet, og de har vært mye til stede på byggeplassen. De har hatt rollen som både arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt.

– Vi har kjørt tette og gode prosesser med flere parter, og vi startet brukerinvolvering ganske tidlig og hvordan vi best skulle jobbe sammen og vi fikk med dette på plass en god struktur, sier Line Oustad, interiørarkitekt i Studio NSW.

– Det har vært et veldig bra forhold til entreprenøren. Vi har vært mye involvert på byggeplassen, noe som har fungert veldig bra, sier arkitektene Morten Nilsen og Line Oustad.

Prefab

Kjelleretasjen i bygget er plasstøpt, men med såpass kort byggetid har man valgt å benytte seg av prefab-løsninger for å reise råbygget.

– Råbygget består av hulldekker og stål, så det har vært en stor montasjejobb, som har skjedd i regi av Heidelberg Materials Prefab Norge, tidligere Contiga. Dette arbeidet begynte for fullt i juni 2022, og de var ferdig i desember samme år. Vi hadde tett bygg i februar 2023, og det er brukt ti måneder på innredningsarbeidene, sier Dalbakk.

Ytterveggselementene er bygd i treverk av RVT, og disse er påmontert Stacbond gjennom tredimensjonale utvendige kassetter, som kommer fra Spania.

Det har vært en travel byggeplass, der man på topp hadde 127 personer på stedet.

Miljøbygg

Byggherren har lagt vekt på å bygge et robust bygg som kan stå seg over tid, der man enkelt skal kunne bygget om på innredningen slik at bygget kan tjene ulike formål uten å måtte endre på strukturen i konstruksjonen.

– Vi har hatt fokus på robuste og tidløse materialer som skal kunne stå seg over tid. Det er også jobbet for å finne frem til gjennomtenkte løsninger og et bygg som kan benyttes til ulike leietakere. Dermed har vi ønsket å skape et fleksibelt bygg som enkelt skal kunne bygges om. Vi har blant annet valgt en løsning med desentralisert ventilasjonsanlegg, med to ventilasjonsanlegg i hver etasje, som gjør det enklere med ombygginger, påpeker Sletner.

Det har også vært strenge miljøaspekter ved utbyggingen. Bygget skal sertifiseres som Breeam Nor Excellent etter 2016-malen, og arbeidet med sertifiseringen pågår nå. Bygget er også passivhus for næringsbygg, og er i energiklasse A.

Det er etablert et såkalt blått tak, der man har solceller samt et fordrøyningsanlegg i takkonstruksjonen. Det er også brukt miljøbetong i mye av første etasje, med resirkulert tilslag. Videre er det benyttet fjernvarme til oppvarming i byggetiden.

– Byggherren satte flere miljøkrav til oss som entreprenør. Blant annet nådde vi en sorteringsgrad på 96 prosent og det er kun levert 10,3 tonn med restavfall på to år med bygging. Vi har også et lekkasjetall som bare er på 0,3, sier Dalbakk.

Bygget er overlevert uten skader med fravær.


Flere prosjekter