Administrerende direktør Hans Jørgen Sundby i Vaktmesterkompaniet og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ser fram til et godt samarbeid om driften av riksvegnettet i hovedstadsområdet, og til utvikling av klima- og miljøvennlige driftsløsninger. Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen

Vaktmesterkompaniet skal drifte riksveiene i Oslo-området de neste fem årene

I konkurranse med tre andre entreprenører har Vaktmesterkompaniet AS vunnet driftskontrakten for Oslo-Gardermoen.

Da riksveikontrakten for Oslo-Gardermoen ble underskrevet tirsdag 11. mai, påpekte vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, at Vaktmesterkompaniet har tatt på seg en utfordrende oppgave, melder Statens vegvesen.

– Driftskontrakten for riksvegene i Oslo-området krever større kapasitet og kompetanse enn det som er normalt for driftskontrakter andre steder i landet. Med den tette trafikken som er her, er det avgjørende for trafikkavviklingen at beredskapen fungerer godt. Med Vaktmesterkompaniets erfaring fra tidligere oppdrag for Statens vegvesen i hovedstadsområdet, føler jeg meg trygg på at dere vil håndtere også dette oppdraget på en god måte så trafikantene kommer seg enkelt og trygt fram, sa vegdirektøren under kontraktsigneringen.

Oslo-Gardermo-kontrakten omfatter drift av alle riksveiene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund. Det utgjør til sammen ca. 430 kilometer riksvei, hvorav cirka 117 kilometer er gang- og sykkelvei.

– På vegne av alle ansatte i Vaktmesterkompaniet AS er jeg mektig stolt av tilliten som Statens vegvesen har vist oss gjennom tildeling av denne kontrakten. Vi har snart 90 års erfaring med snøbrøyting og vintertjenester i Oslo, og har i senere tid bygget solid kompetanse i drift og vedlikehold av høytrafikkerte veier. Vi lover å strekke oss svært langt for at trafikantene skal bli fornøyde, kommenterte administrerende direktør i Vaktmesterkompaniet AS, Hans Jørgen Sundby, i forbindelse med signering av kontrakten.