Entreprenøren for driftskontrakt Oslo-Gardermoen skal gi god framkommelighet både for de som kjører, går, sykler og reiser kollektivt langs riksveiene i hovedstadsområdet, skriver Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Vaktmesterkompaniet lavest på driftskontrakt for riksveiene i Oslo og omegn

Vaktmesterkompaniet leverte det laveste av fire tilbud til kontrakten for drift og vedlikehold av riksveiene i Oslo og omegn.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding mandag.

Fristen i konkurransen om «Driftskontrakt 9104 Oslo-Gardermoen 2021-2026» gikk ut 22. mars, og fire entreprenører er med i konkurransen:

  • Vaktmesterkompaniet: 705.000.000 kroner før merverdiavgift
  • Hadeland Maskindrift: 748.775.536 kroner før merverdiavgift
  • Mesta: 925.157.640 kroner før merverdiavgift
  • Veidekke Industri: 1.298.570.993 kroner før merverdiavgift

– Vi er godt fornøyde med deltakelsen i konkurransen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Roa Hagen.

– I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren i løpet av april, sier hun.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 til 2026, med mulighet for tre år forlengelse.

Driftskontrakten for Oslo-Gardermoen er en krevende kontrakt, skriver Vegvesenet i pressemeldingen. Den består av alle riksveiene i Oslo, samt E6 og E16 til Gardermoen, riksvei 159 til Lillestrøm, riksvei 226 og riksvei 22 fra Hvam til Fetsund. Totalt omfatter kontrakten drift og vedlikehold av omtrent 430 kilometer riksvei, hvorav omtrent 117 kilometer er gang- og sykkelvei, heter det i meldingen.

Statens vegvesen skriver videre at de har skjerpet miljøkravene, og at de vil belønne entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksvei som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

Hvis entreprenøren som får Oslo-Gardermoen-kontrakten, evner å løse oppgavene raskt og effektiv på en klimavennlig måte, og på eget initiativ fremmer løsninger som kan bidra til bedre miljøprofil i kontrakten, kan de vente seg et økonomisk bidrag fra Statens vegvesen til utviklingsprosjekter som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden, heter det i pressemeldingen.