Vaksdal tar grep etter dobbeltras

Bygda Gullbrå i Eksingedalen i Hordaland har nylig vært isolert i totalt 12 dager etter to ras langs riksvei 344. Nå ser kommunen på løsninger for rassikring.

I begynnelsen av mars skal kommunen, samferdselssjefen i Hordaland og Statens vegvesen møtes for å snakke om en rassikringsplan og vedlikehold av veien, sier ordfører Eirik Haga til NTB.

– I tillegg til rassikringsplanen, skal vi snakke om vinterdrift av veien. Det er viktig at de ansvarlige har kraftige nok redskap til å rydde bort den snøen som måtte komme, sier han.

Det er foreløpig uvisst hvor mye midler som må til for å sørge for den nødvendige sikkerheten i området.

Et ras som stengte veien i januar, gjorde at innbyggerne i Gullbrå først ble isolert i elleve dager. I helgen gikk det et nytt ras, før veien på nyt ble åpnet mandag.

– Innbyggerne føler seg så trygge som de kan føle seg, og kommer seg til skole og jobb. Det er umulig å sikre seg fullstendig mot ras i det området de bor i, sier Haga.