Vaksdal skule

Prosjektleder Anthon Brudvik og anleggsleder Joachim Helle Holmbek fra Peab K Nordang foran det nye skolebygget.
PeabNordang

PeabNordang

Vestafjellogo

Vestafjellogo

ArnaÅsane

ArnaÅsane

RTorgersen

RTorgersen

Sæterdal

Sæterdal

Innomhus

Innomhus

I Vaksdal i Vestland fylke har Peab K Nordang bygget en moderne skole med omfattende uteområder.

Fakta

Sted: Vaksdal

Prosjekttype: Nybygg skole

Kontraktssum uten merverdiavgift: 63 millioner kroner

Bruttoareal: 1.818 kvadratmeter

Byggherre: Vaksdal kommune

Totalentreprenør: Peab K Nordang

Arkitekt: Holon Arkitektur

Landskapsarkitekt: Paraplyplan og Holon

Rådgivere: RIB: Smith & Ingebrigtsen l RIV: Norconsult RIE: Elbim l RIGeo, RIEn, RIAku: Multiconsult l RIBr og RIVA: A/Stab

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Rune Nordahl l Anleggsgartner: Jans Hageservice Betongarbeid: Peab Anlegg l Lettak-elementer: Lett-Tak Solavskjerming: Kvint Blendex l Blikkenslager: Kraft Blikk Tømrer: Vestafjell l Fast bygginnredning: Faginnredning Himlinger: Innomhus l Maler: Malermester BA Urdal Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Rørlegger: Arna & Åsane Rørleggerservice l Elektro: Sæterdal
Elektro l Ventilasjon: R Torgersen l Heis: Scanheis Lås og beslag: Certego

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Vaksdal kommune. Skolen er tegnet av Holon Arkitektur og ført opp i en totalentreprise.

Bygget har to etasjer over bakkenivå og en liten kjeller med teknisk sentral. Samlet areal er 1.818 kvadratmeter. Kontraktssummen er på 63 millioner kroner uten merverdiavgift. Rivning av gammel skole startet i november 2020 og bygging i mars 2021. Skolebygget stod ferdig i mai 2022 og uteområdene i løpet av juni 2022.

Covid, leveranser og VA-trasé

Prosjektleder Anthon Brudvik i Peab K Nordang forteller at prosjektet hadde flere store utfordringer.

– Covid-19 var krevende. I tillegg hadde vi forsinkede leveranser av gulvbelegg og elektriske komponenter. Oppgradering av VA-trasé var også utfordrende. Vi måtte ta hensyn til en stor fabrikk i bygda og kunne bare ta vannet om kvelder og i helger. Dette er også vårt første prosjekt i regionen, sier Brudvik.

Det ble praktisert BIM og lean under byggingen. Anleggsleder Joachim Helle Holmbek i Peab K. Norang sier at selskapet lærte mye av lean.

100 elever

Vaksdal skule er dimensjonert for 110 elever og har i dag cirka 100 elever fra første til sjuende klassetrinn. Elevene holder til i baser med formidlingsrom, mindre rom, små amfi med stor skjerm, toaletter og garderober. Formidlingsrommene har to storskjermer og kan deles av med foldevegger. Skolen har spesialrom for dans og musikk, tresløyd, mat og helse, kunst og håndverk og to forskningsrom. Uteområdene er omfattende og rommer zip-line, klatreapparater, basketbane, uværskur, grillplass av granitt og flere sklier og disser/husker. Det er cirka 20 arbeidsplasser ved skolen.

Kompakt skole

Sivilarkitekt Gunnar Knudsen Rosendahl i Holon Bergen forteller at skolebygget består av tre bygningsvolum.

– Byggeprogrammet og de endelige planløsningene er et resultat av et tett og vellykket samarbeide mellom brukere, kommuneadministrasjon og arkitekt. Skolen er fådelt, der flere klassetrinn har undervisning sammen. Vi har derfor laget en veldig kompakt skole med store muligheter for å variere sammensetning av klasser. I midten av skolen ligger et felles samlingsareal over to etasjer med hovedinngang og rom for musikk, dans og drama. Dette området kan sambrukes, også utenfor skoletid, til kulturformål, utleie og for eksempel folkemøter, sier Rosendahl.

Han sier at bygget er funksjonelt utformet med knappe fasader og tilnærmet flate tak.

– Skolebygget har fått en original profil, noe som er viktig for identitet og stolthet. Materialbruken er nøktern med malmfuru på fasadene, samtidig som det er sterke farger rundt vinduene for å skape liv. Inne i bygget er det også sterke farger for å skape liv. Uteområdene er flotte og varierte. Responsen på skolebygget har vært veldig god, sier Rosendahl.

To rektangulære deler

Holmbek sier at tomten bestod av morenemasser i cirka 40 meters dybde. Bygget ble direktefundamentert med ekstra brede fundamenter. Det var asbest i membran under et eksisterende bygg på tomten som måtte saneres. Under nybygget er det membran radonduk og det er klargjort med radonbrønner og rør som fremtidig sikkerhet. Det er bygget en gangvei opp til skolen slik at foreldre slipper å kjøre barn opp en smal og svingete vei.

Skolebygget består av to tilnærmet rektangulære deler bundet sammen med et midtbygg. Kjeller og første etasje har bærende konstruksjon av plasstøpt betong og stål. Andre etasje har bærende yttervegger og innvendige vegger, samt limtredragere. Takene er diagonalt skrånende, med elementer av lett-tak for store spenn, som ble levert ferdig isolert og tekket. Fasadene har stående kledning av malmfuru og vinduer med gul, oransje og blå omramming. I midtbygget er det glassfasader på begge sider. Det er epoksy-terrasso i første etasje i midtbygget og vinylbelegg på andre gulv. Det er spilehimling i mellombygget og systemhimlinger ellers.

Malmfuru

Skolen har hovedinngang og personalinngang på nordsiden av midtbygget og fire elevinnganger i og nær midtbygget på sørsiden. I midtbyget er det en messaninetasje og et atrium.

Hele bygget har universell tilgjengelighet. Det er lydabsorbenter bak spiler i vegger og himling og lyddempende plater i klassebaser. Skolebygget er fullsprinklet. Det er screens på solutsatte vinduer. På østsiden av skolen er det opparbeidet ny parkeringsplass med 14 biloppstillingsplasser med fremlagt elbil-lading.

Teknisk rom er plassert i kjeller. Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 450 millimeter i takene. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 1,0. Trykktesting viser en luftveksling på 1,0.

Materialvalg er gjort ut fra et ønske om enkelt og rimelig vedlikehold og renhold. Derfor er malmfuru valgt og derfor har alle vinylgulvene ti centimeter oppbrett på vegg.

Fire energibrønner

Vaksdal skule er prosjektert og ført opp etter Tek17. Bygget har vannbåren gulvvarme basert på varmepumpe mot fire energibrønner som går cirka 240 meter ned i grunnen, med forventet tur-/returtemperatur på 40/30 grader celsius. Beregnet energibruk per kvadratmeter er på 65,6kWh, som tilsvarer cirka 113.903 kWh per år og som plasserer bygget i energiklasse lysegrønn A. Skolen har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Da byggeaktiviteten var på topp var 35 personer med. Vaksdal skule er ført opp uten ulykker eller fraværsskader.


Flere prosjekter