Illustrasjonsfoto: VDC Norway
Illustrasjonsfoto: VDC Norway

Utvikler bransjeveileder for VDC-anskaffelser

En rekke bransjeforeninger går sammen med medlemsforeningen VDC Norway for å utvikle en felles anskaffelsesveileder for Virtual Design and Construction (VDC).

Det skriver VDC Norway i en pressemelding fredag.

Medlemsforeningen har tatt initiativ til å utvikle en felles bransjeveileder for anskaffelse av projektledelsestjenester innen VDC, med utgangspunkt i prinsippene for Best Value Procurement (BVP) og stor vekt på problemforståelse, heter det i pressemeldingen.

– Vi forventer at dette gir økt bruk av VDC-rammeverket i alle prosjekter som vektlegger samspill og utnyttelse av digitale løsninger – og dette er viktig om prosjektet er stort eller lite, bygg, anlegg eller infrastruktur, uttaler VDC Norway i pressemeldingen.

Anskaffelsesveilederen utvikles i fellesskap av Christian Hofmeier som representerer Arkitektbedriftene, Steen Sunesen som representer buildingSMART, Torild Engh som representer EBA, Daniel André Eriksen som representer Prosjekt Norge, Bjørnar Markussen som representer RIF, Eivind Farestveit Larsen i BaneNor, som er VDC Norways representant for byggherrene, Unn Therese Kvernstuen i Ratio arkitekter, som er VDC Norways representant for arkitekter og rådgivende ingeniører, Vegard Brå i Hent, som er VDC Norways representant for entreprenørene, og Eilif Hjelseth i VDC Norway, som er koordinator for utviklingsprosjektet.