Utsikten, Gaularfjell

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 1 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 7 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 26 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 1 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 17 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 2 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 34 GaularfjellFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 34 GaularfjellFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 35 GaularfjellFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 33 GaularfjellFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 31 GaularfjellFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 22 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 21 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 13 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 30 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 18 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 12 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 5 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 10 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 6 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 4 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 1 UtsiktenFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien Bildenr.: TJO 20160908 8 Utsikten

Naturopplevelsen har alltid vært der. Men den 18. og foreløpig siste nasjonale turistvegen, fylkesvei 13 over Gaularfjell, har hittil manglet et spektakulært arkitektonisk utsiktspunkt. Nå har en betongrasteplass formet som et triangel med oppbrettede hjørner, allerede gitt turistvegen betydelig økt oppmerksomhet.  

Fakta

Sted: Gaularfjell

Prosjekttype: Utsiktspunkt og rasteplass

BTA: 800 kvadratmeter

Byggherre: Statens vegvesen, Turistvegseksjonen.

Generalentreprenør: Veidekke Entreprenør, Distrikt Sogn og Fjordane

Kontraktsum eks. mva.: 18 millioner kroner

Arkitekt: Code arkitektur

LARK: Dronninga Landskap

Rådgivere: RIB: B-Consult / Dipl.-Ing. Florian Kosche

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Henden Elektro l VVS: Skaar VVS l Glass: John Holvik l Armering: Bygg og Anleggsstål l Grunnarbeider: Ottar Dvergsdal l Rekkverk og stålarbeider: Sunnfjord Industrier l Betongleveranse: Sunnfjord Betong l Dører: Ulefos Brug l Levering dekkereis: Frico 

Betongplattformen Utsikten med de tre snippene er på hele 800 kvadratmeter og inneholder parkering, kjøreareal, utkikkssteder og sittekanter. Under den ene snippen er det et servicebygg med teknisk rom og toaletter, som får energi fra solcellepaneler lagt i amfiets skråning mot sørvest. Vann til toalettet kommer fra et borehull i nærheten.

Code arkitektur vant designkonkurransen i 2008, og har så avgjort lykkes med å utforme et utsiktspunkt som både utnytter og forener beliggenhet, topografi og naturopplevelse maksimalt.

Inviterende arkitektur

To av snippene fungerer også som en form for tribuner, mens den tredje balanserer ut over den bratte skrenten mot fjellene og de krappe hårnålskurvene ned på riksveien fra Vetlefjorden i sørøst. Utformingen av Utsikten inviterer de besøkende til å bevege seg rundt på konstruksjonen og beundre både natur og arkitektur fra forskjellige vinkler og ståsteder.

Etter innledende runder, avklaringsmøter og dokumentasjonskrav til kompetanse, valgte Statens Vegvesen, Nasjonale turistveger til slutt Veidekke Entreprenør som generalentreprenør.

– Selv om vi er en liten avdeling i Sogn og Fjordane, har vi mange flinke betongfolk. Vi viste blant annet til erfaringene vi satt med etter den krevende betongdammen vi støpte for SFE i Nordfjord, sier anleggsleder Hans-Aksel Fjelldal fra distrikt Sogn og Fjordane, avdeling Sandane.

Byggherre hadde kontraktkrav til prøvestøp og utførelse; alle forskalte flater skulle ha bordforskaling, det skulle kun benyttes fiberstag, alle over- og underkanter av betongflaket skulle utføres med rund avfasing med radius på 50 millimeter, og det skulle støpes betongterninger og betongsylindre for dokumentasjon av trykkfasthet som siden skulle sendes til SINTEF Byggforsk.

Formen på Utsikten er unik, noe liknende er aldri tidligere konstruert eller støpt. Veidekke Entreprenør, distrikt Sogn og Fjordane har utført alt av betong- og tømmerarbeid med egne ansatte, og fikk uvurderlig hjelp fra Veidekkes egen avdeling i Oslo, V-Teknikk, som bidro sterkt med sin kompetanse på forskaling, armering, utarbeidelse av støpeplaner og betongteknikk.

I tillegg til Utsiktens krevende geometri, var det flere utfordringer. Blant annet en fylkesvei som er vinterstengt når værforholdene tilsier det fra høsten av og frem til 1. mai.

Ikke strøm eller mobil

– Vi skjønte raskt at jobben ikke ville bli noen plankekjøring. Det var ikke strømtilførsel, løsningen ble dieselaggregater. Selv om NetCom satte opp en forsterker, måtte vi allikevel ut på vegkanten for å få mobildekning. For å laste ned e-post måtte vi kjøre åtte kilometer inn på fjellet. Skulle vi rådføre oss med RIB-en vår, måtte vi ofte stå ute i regn og blåst med mobil og flagrende tegninger, forklarer Fjelldal.

De barske værforholdene gjorde at prosjektet måtte gå over sommerhalvårene 2014 og 2015, med oppstart i mai. Spesielt andre våren var det enorme snømengder med opptil fire-fem meter på anleggsplassen og sju meter oppe i skaret. De enorme snømengdene måtte fjernes med snøfreser og gravemaskin.

Krum og dobbeltkrum

RIB har vært B-Consult med hjelp fra Dipl.-Ing. Florian Kosche AS. De to bratteste snippene har 32 og 42 graders vinkling. For at disse skal ha et solid fundament i krummen der de bøyer opp, er det støpt tre vegger som står boltet fast på fjell. E-modulverdien dannet grunnlaget for RIB-ens beregning av overhøyde på forskalingen på snippene. Den lengste snippen, snipp 1, har en overhøyde på 40 centimeter.

– Å sette opp en omfattende dekkereis i et sterkt skrånende terreng, samt selve armeringsjobben, var krevende. Det ble brukt mye kamstål på 25 og 32 millimeter, som er flettet sammen under hele konstruksjonen. Total armeringsmengde er 145 tonn, og det er gått med 900 kubikkmeter betong. Det er ingen rette eller vertikale flater, alt er krummet eller dobbeltkrummet, forteller Fjelldal.

I henhold til kontrakten ble det bygget tre modeller – utsnitt enkelte steder i konstruksjonen – for å vise arkitekten at man var på rett vei, og for å kunne foreta eventuelle endringer. Støpeprosessen var tidkrevende, det måtte sikres at alle hjørner og fliker ble fylt. Den siste snippen tok det 24 timer å støpe. Også det å få betongbilene opp på fjellet med nøyaktig en times mellomrom, var en logistikkutfordring. Betongen kom fra Førde med en drøy halvannen times kjøring hver vei. To av snippene ble støpt i 2014, mens tredje og siste snipp sto ferdig i 2015.

– Overforskalingen til snipp 3 ble prefabrikkert i en hall i Nordfjord i februar 2015. Den ble bygget speilvendt med relieffer for solceller og så skåret opp i tre deler. De ble fraktet hit på en semitrailer og løftet på plass i armeringen. Vi gjorde det slik for å spare tid og være sikre på at vi vi skulle bli ferdige før ferien i fjor, sier Fjelldal.

Det var vindstille, begynnende høstfarger og knallblå himmel den dagen Byggeindustrien var på besøk på Utsikten. Da er det lett å fortrenge at utfordringene «kun» var krevende geometri, støpeprosesser og logistikk. Værforholdene i 7-800 meters høyde kunne i anleggsperioden være svært krevende og uforutsigbare.

Lønn for strevet er også en visshet om at aktørene har vært med på et usedvanlig og særpreget prosjekt inne i fjellheimen, der arkitektur og byggeteknikk spiller på lag med norsk natur.


Flere prosjekter