Fra Hurums høyeste punkt, Stikkvannskollen, har man god oversikt over området som kunne huset en hovedflyplass. Dette var også et at stedene man hentet inn værdata fra. I horisonten skimtes Oslo og Nesoddlandet. Dronefoto: Trond Joelson
Fra Hurums høyeste punkt, Stikkvannskollen, har man god oversikt over området som kunne huset en hovedflyplass. Dette var også et at stedene man hentet inn værdata fra. I horisonten skimtes Oslo og Nesoddlandet. Dronefoto: Trond Joelson

Utsikt over det som kunne ha blitt en hovedflyplass

Byggeindustrien har tatt turen opp på Stikkvannskollen, det høyeste punktet på Hurumlandet. En tursti i ulendt terreng leder opp til kollen. Fra toppen har man god oversikt over området som kunne vært hovedflyplass, men nå ser man bare utover urørt natur.