Foto: Jone Strømsvåg / Agder fylkeskommune
Foto: Jone Strømsvåg / Agder fylkeskommune

Utsetter åpningen av fylkesvei

På grunn av utfordringer med skjæringen i Blakstadkleiva i Froland i Agder, kan ikke fylkesvei 42 og Blakstad bru åpnes for trafikk i desember 2021 som planlagt.

Det skriver Agder fylkeskommune i en pressemelding på sine nettsider denne uken.

Ifølge meldingen er anleggsområdet smalt, og skjæringene er både høye og tett på veien. Sprengstoffsalvene må være små, og det er tidvis mye sikringsarbeider som pågår og skal utføres. Jernbanen ligger tett på fylkesveien, og prosjektet kan ikke tillate stein ned på jernbanen fra skjæringene, skriver fylkeskommunen.

I skrivende stund er anlegget i en fase der de mest krevende arbeidene pågår i området hvor skjæringene er høyest og ligger tett på trafikk, jernbane og bru.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og Froland kommune.

Arbeidene ble lyst ut sommeren 2021, og entreprenøren som skal utføre arbeidene er E. Gauslå & Sønner AS. Entreprenøren startet opp arbeidene i månedsskiftet august/september.

Fylkesvei 42 er vil, ifølge pressemeldingen, bli åpnet for trafikk vinteren 2022, og hele prosjektet skal i henhold til planen ferdigstilles i løpet av sommeren 2022.