Foto: Statens vegvesen/Knut Vedeld Hovde

Utsetter åpningen av Farrisbrua til mars 2018

- Arbeidene med Farrisbrua i Larvik har tatt noe lengre tid enn planlagt. Det betyr at åpningen av den siste delen av ny E18 i Larvik blir utsatt fra årsskiftet til mars 2018.  

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding fredag.

Etaten peker på at det er flere årsaker til at det fire år lange arbeidet med Farrisbrua må forlenges med noen måneder. 

- Hovedentreprenøren fikk innvilget fristforlengelser tilbake i tid, blant annet på grunn av kompliserte fundamenterings- og betongarbeider. Dette har man lenge håpet å kunne hente inn med parallelle arbeider, men det har vist seg vanskelig. Av HMS-hensyn, har det ikke vært forsvarlig å starte opp elektroarbeidet for fullt imens omfattende byggearbeider på brua har pågått. Dermed er elektroarbeidene og en påfølgende testing av trafikkstyringssystemene noe forsinket i forhold til planen om å åpne ved årsskiftet, heter det i meldingen.

Som i Larvikstunnelen, som åpnet tidligere i høst, er det også mange forestående installasjoner for overvåking og trafikkstyring på Farrisbrua. 

- Dette skal gjennom en tilsvarende testperiode for godkjenning, før brua kan åpnes for trafikk. Med erfaringene fra Larvikstunnelen mener prosjektledelsen i Statens vegvesen at mars 2018 er et sannsynlig tidspunkt for åpning av den resterende firefelts E18 til Sky, skriver Vegvesenet.

Bompengeinnkrevingen ved Bommestad på kr. 7,84 utsettes til hele den nye E18-strekningen åpner.