Utnytt muligheten!

Den norske byggenæringen har noe ufortjent fått et rykte på seg til å være en innovasjonssinke og fraværende innen forsknings- og utviklingsarbeidet. Det er nok noe rett i dette, men samtidig skjer det også veldig mye spennende, og mye er gjort som har gitt næringen en ekstra dimensjon de senere årene.

Å skape gode arenaer og vekstvilkår for en kontinuerlig innovasjonsprosess er ikke noen lett øvelse, spesielt ikke med tanke på hvordan byggenæringen er organisert, bygget opp og faktisk fungerer i hverdagen. Mange aktører har likevel klart å skape gode samarbeidsplattformer for å gjennomføre nettopp dette, og bildet av en næring som bare ligger bakpå og følger krav og retninger satt av andre er ikke riktig – i hvert fall ikke på lang tid. Det finnes mange eksempler på aktører som går foran og viser vei, og som også tar en lederrolle i denne typen oppgaver.

Dette kan innimellom skje gjennom større forskningsprosjekter, men aller mest skjer nok dette gjennom stadige mindre forbedringer, utført både innen rene utviklingsmiljø, men vel så ofte ute hvor prosjektene gjennomføres og skapes. Det er ofte her de store fornyingene kommer gjennom mange små steg. Som regel vil dette ikke kalles for innovasjonsarbeid, men noe man i hverdagen har tatt i bruk fordi det rett og slett er bedre og smartere.

Men skal man klare å få til de store forbedringsprosessene, må det ofte større prosjekter til – og da gjennom samarbeid i fellesskap mellom flere ulike aktører, aller helst med ulike fotfester i verdikjeden.

For de aktørene som ønsker å være frempå og mener de har noe å komme med, finnes det nå en god mulighet gjennom en ny utlysning i regi av Forskningsrådet. De har etablert en skreddersydd enkeltsatsing kun for bygg, anleggs og eiendomsnæringen (BAE-næringen), og dette er slett ikke vanlig. Formålet med utlysningen er kort og enkelt å utvikle ny kunnskap næringen trenger for å sikre innovasjon og en bærekraftig verdiskapning. 50 millioner kroner stilles nå til rådighet for forskningsmiljøer i samarbeid med aktører i næringen, og Forskningsrådet håper på stor interesse.

Byggenæringen er ikke bortskjemt med mange skreddersydde utlysinger av denne typen. Næringens aktører er ofte en del av større FoU-prosjekter, men dominerer sjelden listen over vinnerne i denne typen større utlysninger. Virksomhetene tilknyttet næringen bør derfor kaste seg over denne muligheten. Nå stilles det midler til rådighet som virkelig kan være med på å gjøre en forskjell, og det kan være mye å hente for de som våger å være litt frempå. Midlene skal gå til forskning for omstilling, bærekraftig verdiskaping og økt konkurransekraft innen næringen.

Allerede 24. mars åpner Forskingsrådet for søknader, og fristen er satt til 12. mai. Det er dermed ikke godt med tid, men om det er noen som er trent i å jobbe etter stramme tidsfrister, er det vel nettopp byggenæringen.