Utformer Sørengaboliger

Sørenga Utvikling har prekvalifisert fem arkitektkontor for prosjekteringsoppdrag på Sørengautstikkeren i Oslo.

Tidligere i år utlyste Sørenga Utvikling KS en åpen prekvalifisering for prosjekteringsoppdrag på Sørengautstikkeren i Oslo, boligområdet med Fjordbyens beste beliggenhet. Interessen for konkurransen var stor og i alt meldte 47 arkitektkontorer seg for deltakelse.

For prosjektet er det en målsetting å skape et variert arkitektonisk uttrykk på Sørenga samtidig som området får en helhetlig utforming og klar identitet. Dette ønsker Sørenga Utvikling KS å oppnå ved å bruke arkitektkontorer som har vist at de kan skape urbane og moderne boligområder med ulike arkitektoniske uttrykk og god boligkvalitet.

De kontorene som er plukket ut til å være med på Sørenga-prosjektet er:

LPO arkitekter
Jarmund/Vigsnæs as, 4B v/Poppe og Context
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb as
MAD as

Dette er alle velrenommerte arkitektkontor med godt dokumenterte resultater fra andre boligprosjekter i Norge.

Sørenga Utvikling setter nå i gang en prosess som i løpet av et halvt år skal gi oss de første tegningene av en unik bydel som har en enestående beliggenhet; sentralt plassert i byens kultursentrum, nær offentlige kommunikasjoner og med sjøen på alle sider. Arkitektene har allerede vist et stort engasjement og er godt samstemt om hvordan Sørenga bør utvikles for å framstå som en bydel som forener strenge miljøkrav, god boligkvalitet og arkitektonisk kvalitet.

Det er LPO som er engasjert til å tegne det førte byggetrinet som det skal sendes inn rammesøknad på til sommeren. De øvrige kontorene er nå trukket inn i denne designprosessen gjennom fellessamlinger som tilfører nye synspunkter og sikrer kvaliteten på det som ligger "først i løypa". Gjennom disse fellessamlingene blir diskusjonene konkretisert. Vi har hele tiden fokus på å skape en bydel med klar identitet som både har et tydelig helhetsgrep og en stor variasjonsrikdom.