Utfordrer Bush i miljøkampen

En bølge av lokalt engasjement skyller nå over USA i kjølvannet av president Bushs beskjedne klimatiltak. Flere amerikanske stater har tatt miljøsaken i egne hender og lanserer tiltak for å redusere klimautslipp, sier Bellona.

Introduserer egne tiltak I løpet av det siste halve året har det blitt gjennomført flere store ikke-føderale initiativ for å redusere klimautslippene og bedre miljøet: * 187 borgermestre fra 37 stater har dannet en egen koalisjon for å bekjempe klimaforandringene på lokalt nivå. Borgermestrene har forpliktet sine byer til å møte de samme målene som er satt i Kyoto-avtalen. * California-guvernør Arnold Scwarzenegger har besluttet å innføre en ny lov som skal redusere utslipp fra statens enorme bilpark med hele 30 prosent i løpet av de neste ti årene. Mange mener loven, dersom den overlever juridisk, vil kunne snu opp ned på bilindustrien. * Ni stater, inkludert New York og New Jersey, i det nordøstlige USA har blitt enige om å introdusere sin egen juridisk bindende avtale om å redusere utslipp fra kraftstasjoner. Avtalen er bygget opp med Kyoto-protokollen som modell, og har som mål å redusere statenes CO2-utslipp med ti prosent innen 2020. * Flere store amerikanske multinasjonale firmaer har introdusert sine egne klimatiltak for å redusere CO2-utslipp. I følge BBC er begrunnelsen å ikke bli isolert når resten av den vestlige verden beveger seg mot en lavkarbon-økonomi. Ls mer på: www.bellona.no For flere energinyheter: www.energisk.no