Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området skal få kompensasjon for tiden de er hindret i å komme på jobb mens grensene til Norge er stengt.

For å få kompensasjon skal arbeidsgiver forskuttere beløpet og søke refusjon hos Nav.

– Rent praktisk har arbeidsgiverne plikt til å betale ut kompensasjonen, som er på 70 prosent av sykepengegrunnlaget. Senere vil de kunne søke for å få pengene refundert fra Nav, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området som blir hindret fra å komme på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner, har rett på denne ytelsen dersom de er medlemmer i folketrygden og var ansatt hos en arbeidsgiver i Norge 29. januar i år.

Permitterte eller personer som mottar dagpenger, har ikke rett på denne kompensasjonen.

Refusjonsordningen for arbeidsgivere vil starte i neste uke, og ordningen gjelder tilbake i tid til 29. januar.