Utbyggingsavtaler og annen gjennomføring av plan

StedGjøvik, Norge
ArrangørByggesak Norge AS og Codex Advokat
Fra25.11.2014
Til25.11.2014
TidspunktTirsdag kl 9.30 - 16.30

Kurset vil gi en oversikt over plansystemet – med særlig vekt på de elementene som gjelder effektivitet i planprosessen samt gjennomføring av planene.

Rekkefølgebestemmelser har særlig betydning i tillegg til andre reguleringsbestemmelser. Gjennomføring av plan kan skje på mange måter ( i tillegg til selve byggesaken). Her er det sælig utbyggingsavtaler som skal gjennomgås, både deres grunnlag i plan, hvordan de skal inngås, forholdet til avtalefriheten og innholdet av avtalene, f.eks. kravet forholdsmessighet i avtalevilkårene. I tillegg vil andre måter å gjennomføre plan bli omtalt, som finansiering av infrastruktur gjennom reglene om refusjon, kommunale avgifter (i tillegg til utbyggingsavtaler). Temaer som gjelder tomta vil også bli omtalt, som ekspropriasjon, urbant jordskifte (makeskifte), konsesjon, forkjøpsrett, tvister om eiendomsrett osv. Det vil bli lagt opp til utveksling av erfaring, gjennomgang av problemstillinger som kommer opp under kurset og synspunkter på hvordan regelverket fungerer i praksis.

Tema som vil bli drøftet på kurset:

– Hovetema: Hvordan skal man sikre at planer gjennomføres?

– Temaet holdet atskilt fra selve byggesaken

– Grunnlaget er reguleringsplanen

– Planer tar lang tid

– Planer kan bli uaktuelle før de gjennomføres

– Utbyggingsavtaler

– Andre gjennomføringsmuligheter

– Hvordan fungerer reglene i praksis?

Program og påmelding