Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Utbyggingen av verdens største flytende havvind-anlegg er godkjent

Hywind Tampen-prosjektet, som skal sikre en tredel av strømforsyningen til oljefeltene Snorre og Gullfaks gjennom havvind, er blitt godkjent.

Det er verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding. Planlagt installasjonsstart er våren 2022, med oppstart av strømleveranser senere samme år.

Snorre- og Gullfaksplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark. Det vil redusere CO2-utslippene fra feltene med rundt 200.000 tonn årlig. Det tilsvarer de årlige utslippene fra rundt 100.000 personbiler.

– Dette er et lite steg i det globale grønne skiftet – men det er et stort steg for norsk havvindsindustri og flytende havvind. Hywind Tampen kan bli starten på et nytt eventyr for norsk industri, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

5 milliarder

Investeringen i Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

-Det er gledelig at både ESA og myndighetene har godkjent prosjektet. Vi er inne i svært krevende tider med omstillinger som skal ivareta og utvikle verdiene på norsk sokkel, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket fra våre operasjoner, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel.

– God nyhet

Miljøstiftelsen Zero mener dette er en god nyhet som kommer til riktig tid.

– Både at tillatelsen kommer, men også at Equinor legger opp til at prosjektet skal gå videre som planlagt, trass i den pågående koronakrisen, sier Jon Evang, fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen ZERO.

Han peker på at havvind er en grønn forretningsmulighet for Norge, som kan bygge på den eksisterende kompetansen i oljebransjen og leverandørindustrien.

Lunkne

Miljøpartiet De Grønne er imidlertid mer lunken til prosjektet. De mener at det er et flott teknologiutviklingsprosjekt, men at det bidrar til å legitimere og «grønnvaske» norsk olje- og gass.

SV er noe mer positive og håper at flytende havvind blir et viktig satsingsområde for Norge framover. Men partiet ønsker en annen finansiering av prosjektet og peker på at en stor del finansieres fra Enova – penger som burde gått til energieffektiviseringstiltak i folks hjem og i industrien.